Bedrifter

Visjon?re utbyggingsplaner for Oslo 2070 – Byen i fjorden

Swecos idé for by- og transportutvikling i Oslo kan gj?re hovedstaden til en av de mest spesielle kystbyene i verden. Spektakul?re planer presenteres, og de involverer fire flytende ?yer med plass til omlag 150 000 mennesker, et undersj?isk t-banesystem, og et elektrisk og f?rerl?st transportsystem over bytakene.

Nordens st?rste r?dgivende ingeni?rselskap Sweco presenterer en visjon?r fremtidsplan for Oslo 2070 ? Byen i Fjorden. I rapporten ?nsker Sweco ? fremheve hvordan fjorden b?r brukes som en mulighet og ikke en barriere. ?nsket er ? bruke noe av fjordarealet til ? anlegge fire kunstige ?yer, hvorav tre ?yer i Bunnefjorden og en utenfor Nesoddtangen. To av de kunstige ?yer vil v?re p? opptil fem km. ?yene vil romme et stort antall innbyggere og vil ligge sv?rt sentrumsn?re, med tett forbindelse til Nesoddtangen og Oslo sentrum.
? Idéen v?r er ? bygge ut omr?dene Bygd?y, Nesodden og Holmlia, og la Nesodden gi rom til et nytt sentrum. Omr?det vil da utgj?re den s?rlige delen av en omfattende fjordring, som igjen vil trekke det urbane sentrum litt lenger s?rover, ut i fjorden, sier Malin Andersson, prosjektleder for Oslo 2070.
Trafikale knutepunkt til lands og vanns
Urbanisering og utbygging av Nesodden er et viktig ledd i Swecos visjon om en konsentrert utvikling. Ved ? plassere det nye sentrum p? Nesodden, vil det, sammen med utbyggingen av den nye t-banen, gj?re flankene rundt Oslofjorden sentrumsn?re. I Byen i fjorden vil Holmlia vokse frem som et viktig knutepunkt og f?r en ny og sentral plassering p? ringlinjen mellom Nesodden sentrum og Oslo sentrum. Flere store stasjoner bygges, og Majorstuen stasjon blir et viktig kollektivknutepunkt. Den nye sentrumstunnelen som st?r ferdig i 2030 p? strekningen Majorstuen-Bryn, ?pner opp for h?yere frekvens p? b?de tog, godstrafikk og t-bane, og sikrer god fremkommelighet. Nesoddtangen stasjon vil betjene flere ringlinjer, og blir et viktig knutepunkt i fjorden.
F?rerl?st transportsystem
Hver av de fire ?yene kommer til ? ha sitt eget sentrum, broer seg imellom, og et avansert grid-system med kj?ret?yer, eller s?kalt poder. Podene er elektriske, f?rerl?se og g?r langs dedikerte traséer. Podene g?r over takene og skal ha hyppige stoppesteder ved sentrale knutepunkter. En ny undersj?isk t-banering vil knytte Bygd?y, Nesodden, Mortensrud og Holmlia sammen med resten av Oslo. Linjene vil v?re 20 meter under havoverflaten, og ha fire spor ? to for podene og to for t-bane.
? Vi ?nsker at det tradisjonelle sentrum skal bli gr?nnere. Pod-biler og ?busser, samt lett-transport-broer vil underlette persontransporten i sentrum. H?pet er et bill?st Oslo innenfor Ring 3, der pod-busser tar over ved sentrale innfarts?rer, sier Andersson.
Les mer om Swecos idé for by- og transportutvikling i Oslo
www.oslo2070.com

Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige ingeni?r- og milj?faglige tjenester innen planlegging og prosjektering av bygninger, b?rekraftig by- og arealutvikling,energi, industri, infrastruktur, offshore, vann og milj?.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy