Nye produkter

VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

26-04-2013 08:00 Bank Norwegian Bank Norwegian etablerer virksomhet i Sverige. Konsernresultatet etter skatt i f?rste kvartal utgjorde 53,5 millioner kroner, en ?kning p? 5,6 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2012. Resultatfremgangen forklares av sterk utl?nsvekst, h?yere provisjonsinntekter og ?kt kostnadseffektivitet.

Bank Norwegian etablerer virksomhet i Sverige.

Konsernresultatet etter skatt i f?rste kvartal utgjorde 53,5 millioner kroner, en ?kning p? 5,6 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2012. Resultatfremgangen forklares av sterk utl?nsvekst, h?yere provisjonsinntekter og ?kt kostnadseffektivitet.
Den sterke kunde- og utl?nsveksten fortsatte i 1. kvartal. Utl?nsportef?ljen ?kte 365 millioner kroner, mens innskuddene ?kte 442 millioner kroner. Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 1. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning p? 12,0 %.
Bank Norwegian starter virksomhet i Sverige i 2. kvartal 2013. Virksomheten organiseres i henhold til reglene for grenseoverskridende virksomhet, og vil bli drevet av eksisterende organisasjon. Etableringen i Sverige vil ?ke utl?nsveksten og gi et positivt resultatbidrag i det andre hele drifts?ret.
Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente, nedbetalingsl?n, ?Norwegian Reward? kredittkort og flybillettfinansiering i samarbeid med Norwegian, alt distribuert gjennom internett.
Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har pr. 31.3.2013 en kundemasse p? 225.500 kunder, fordelt p? 28.100 l?nekunder, 51.300 innskuddskunder og 146.100 kredittkortkunder.
Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
For ytterligere informasjon, se kvartalsrapport og investorpresentasjon for 1. kvartal 2013 som ligger tilgjengelig p?:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Reports/2013

For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;
Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr: 92634501
eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904
https://www.banknorwegian.no/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy