Entrepren?rskap

Veidekkeselskap bygger n?ringsbygg i Sola

05-05-2014 13:03 Veidekke ASA Veidekkeselskapet Block Berge Bygg AS har f?tt i oppdrag av Ringholm 1 AS ? oppf?re et kombinasjonsbygg best?ende av kontor og verksted for leietaker Expro Norway AS. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen har en verdi p? 150 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekkeselskapet Block Berge Bygg AS har f?tt i oppdrag av Ringholm 1 AS ? oppf?re et kombinasjonsbygg best?ende av kontor og verksted for leietaker Expro Norway AS. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen har en verdi p? 150 millioner kroner ekskl. mva.

Det nye n?ringsbygget blir liggende i Risavika i Sola kommune. Bygget blir p? til sammen ca. 9.800 m? fordelt p? et kontorbygg i tre etasjer og et verkstedbygg. Prosjektet er utviklet i samspill mellom kunde, Bygg-Kon AS og Block Berge Bygg. Bygget blir konstruert med b?rende betongelementfasader i malt og miniretardert betong.

– Vi jobber kontinuerlig for ? videreutvikle v?r kompetanse for ? kunne bygge energi- og milj?riktige bygg basert p? v?r industrielle grunntanke. At vi lykkes med ? lande denne avtalen er sv?rt gledelig og prosjektet vil bidra positivt til v?r videre utvikling, sier administrerende direkt?r Yngvar Karlsen i Veidekkes heleide datterselskap Block Berge Bygg AS.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og bygget forventes ? v?re klar til ? tas i bruk i august/september 2015.
Illustrasjon Risavika

For mer informasjon kontakt:
Adm. direkt?r Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, telefon 51 78 99 00, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, mobil 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Block Berge Bygg AS er en av Rogalands ledende totalentrepren?rer og en ledende leverand?r av prefabrikkerte konseptl?sninger i betong. Selskapet eies 100 % av Veidekke ASA, har 325 ansatte, egen betongelementfabrikk p? Klepp utenfor Stavanger og de hadde en omsetning p? 850 millioner i 2013.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy