Bedrifter

Veidekkes nye konsernledelse er n? klar

I forbindelse med det forest?ende skifte av konsernsjef i Veidekke fra 1. juli har p?troppende konsernsjef Arne Giske satt sammen det teamet han ?nsker skal lede Veidekke fremover. Noen ledere beholder sine ansvarsomr?der, noen har f?tt nye oppgaver og ny konserndirekt?r stab er ansatt.
– En faglig sterk og god ledelse jeg ser frem til ? lede Veidekke sammen med, sier Arne Giske.
Tidligere er lederne for de operative enhetene offentliggjort, og disse er:
Dag Andresen som fortsetter som leder for Veidekke Entrepren?r AS
J?rgen Wiese Porsmyr som g?r fra rollen som CFO til rollen som konserndirekt?r med ansvar for Veidekke Industri AS og Veidekke Eiendom AS
Per-Ingemar Persson fortsetter som ansvarlig for entrepren?rvirksomheten i Sverige og Danmark, men blir landansvarlig for hele Sverige ved at Veidekke Bostad AB n? inng?r i hans ansvarsomr?der
I tillegg til denne linjeledelsen vil konsernledelsen best? av:
Terje Larsen (52), konserndirekt?r, CFO og ansvarlig for IT, innkj?p og strategi
Hege Sch?yen Dillner (45), konserndirekt?r stab, med ansvar for HR, HMS og milj?, samt kommunikasjon og juridisk
Et av de nye ansiktene i konsernledelsen er alts? ny CFO (Chief Financial Officer), Terje Larsen. Terje, som er utdannet sivil?konom/MBA, har siden 2001 v?rt ?konomidirekt?r i Veidekke Entrepren?r AS. F?r det har han gjennom 12 ?r innehatt en rekke lederstillinger innen ?konomi og finans i ABB-konsernet, i Norge og internasjonalt. Han overtar som CFO senest 1. september.
Ny i konsernledelsen er ogs? Hege Sch?yen Dillner. Hun er utdannet Cand. Paed. fra Universitetet i Oslo (bl.a. ledelse og organisasjonspsykologi), og har solid bakgrunn og erfaring innen HR-faget. Hun kommer fra en stilling som divisjonsdirekt?r i Utdanningsdirektoratet, og hun har tidligere ogs? hatt ledende stillinger innen HR i Aker-systemet og i konsulentselskapet Capgemini. Hege f?r konsernansvar for kommunikasjon, juridisk, HR, HMS og milj? fra 1. september.
Fra n?v?rende konsernstab har to av dagens medlemmer i konsernledelsen bedt om en endring av sine roller n? som ny organisasjon gir en passende mulighet til det.
Etter 15 ?r som konserndirekt?r for kommunikasjon, g?r Kai Krüger Henriksen over i en ny rolle som spesialr?dgiver for konsernsjef. Tilsvarende velger konserndirekt?r HR, HMS og milj?, Bente Lillest?l, ? g? tilbake til linjen, men f?r det benytter hun anledningen til ? ta permisjon uten l?nn frem til november.
Grete Ingeborg Nykkelmo overtar rollen som Veidekkes kommunikasjonsdirekt?r, mens det for ?vrige stabsomr?der ikke er endringer.
– I den nye konsernstaben gj?res endringene ut fra at samspill og kunnskapsdeling mellom de ulike fagomr?dene i konsernstab stadig blir viktigere, og vi ?nsker ? styrke dette gjennom et mer samlet lederskap, avslutter Arne Giske.
Pressebilde
For mer informasjon kontakt:
COO Arne Giske, tlf 905 89 526, [email protected]
Konserndirekt?r kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf 905 19 360, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy