Bedrifter

Veidekkes konjunkturrapport: Positive vekstutsikter for bygg- og anlegg i 2014

De skandinaviske markedene l?ftes av bedre internasjonale konjunkturer i 2014. Det vil merkes spesielt godt i Sverige og Danmark. – Vi forventer en ?rlig vekst i bygg- og anleggs­markedene i de skandinaviske landene p? 2 – 3 %, med sterkest vekstpotensial i Sverige og Danmark, sier Rolf Albriktsen som er direkt?r for strategi og marked i Veidekke.

Normalisering i Norge
– De siste kvartalene har vi sett at den norske BNP-veksten har avtatt og at boligmarkedet er noe mer avdempet. Etter en to?rsperiode med sterk vekst i norsk ?konomi peker dermed trenden i retning av en mer normal markedssituasjon fremover. Den kraftige veksten har bidratt til press p? kapasiteten i flere markeder, s? en avmatning for en periode kan tolkes positivt, forteller Albriktsen.
Arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt og renteniv?et forventes ? v?re lavt gjennom 2014. Dermed vil husholdningene fortsatt ha god kj?pekraft, noe som bidrar til forbruksvekst og et godt bolig­marked i 2014. Regjeringsskiftet gir ikke merkbare konsekvenser p? kort sikt, og offentlig sektor ventes ? ?ke investeringene i tr?d med annonserte planer – spesielt p? samferdselssiden.
I 2014 forventes det at bygg- og anleggsmarkedet vil fortsette ? vokse. Sterkest blir veksten p? anleggsmar­kedet med store samferdselssatsinger og kraftutbygginger som sentrale driv­kref­ter. P? byggsiden antas boliginvesteringene ? flate noe ut, men samlet sett fortsatt vise vekst.
Sverige: God fart inn i 2014
BNP-veksten i f?rste halv?r har som forventet v?rt meget svak i Sverige, trukket ned av lav ettersp?rsel i eksportsektoren. I tr?d med internasjonale konjunkturer ventes bedring i h?st. Arbeidsmarkedet har kommet sterkere gjennom de siste kvartalene enn forventet, med fall i ledigheten som styrker troen p? solid oppsving. De nyeste prognosene tyder p? en BNP-vekst i st?rrelsesorden 2,5 – 3 % for 2014, der bolig- og industriinvesteringer vil v?re en viktig drivkraft. Dette gir positive forventninger til det svenske bygg- og anleggsmarkedet neste ?r etter nedgangen i 2013. Alle sektorer ventes ? peke opp.
Mot bedre tider i Danmark
Boligprisene i K?benhavn har det siste ?ret ?kt med 12 %, og siden mars har de danske forbrukernes tillit til ?konomien ?kt sterkt. BNP-veksten i andre kvartal var overraskende h?y, og arbeidsmarkedet har ogs? vist en positiv utvikling. – Vi venter at investeringer vil bli en viktig del av det danske vekstbildet fremover fordi niv?et per i dag er s?pass lavt. Veksten i det danske bygg- og anleggsmarkedet vil kunne bli den sterkeste i Skandinavia allerede i 2014, men fra et lavt niv?, avslutter Albriktsen.
Her finnes konjunkturrapport september 2013 – Veidekke ASA

For mer informasjon kontakt:
Direkt?r strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, [email protected]
R?dgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Creative Business Cup   #Creative Businesses Cup   #Kreanord Investor Workshop   #Nordisk Ministerr