Entrepren?rskap

Veidekkes HMS-pris til S?rlandssenteret

23-01-2014 10:55 Veidekke ASA Veidekkes HMS-pris for 2013 ble i g?r kveld tildelt prosjektet S?rlandssenteret. - Det var et enormt prosjekt med komplekse HMS-utfordringer i byggetiden som varte i hele fire ?r. Og de har virkelig synliggjort at god produksjon og god HMS henger sammen, sa konsernsjef Arne Giske ved utdelingen av prisen.

Veidekkes HMS-pris for 2013 ble i g?r kveld tildelt prosjektet S?rlandssenteret. – Det var et enormt prosjekt med komplekse HMS-utfordringer i byggetiden som varte i hele fire ?r. Og de har virkelig synliggjort at god produksjon og god HMS henger sammen, sa konsernsjef Arne Giske ved utdelingen av prisen.
– P? S?rlandssenteret har de hatt gjennomg?ende fokus p? HMS gjennom hele prosjektet. De har registrert merkbar forbedring i den enkeltes HMS-fokus i l?pet av prosjektperioden. De har hatt mange bes?k fra andre Veidekkeavdelinger som har blitt inspirert og tatt med seg ideer til arbeidsmetoder til sine prosjekter, sa konsernsjef Giske.
Store utfordringer
S?rlandssenteret mellom Kristiansand og Lillesand var Nord-Europas st?rste da utvidelsen var fullf?rt til julehandelen i 2013.

– Dette er det st?rste prosjektet Veidekke Agder har v?rt med p?. I tillegg var det et stort oppdrag for Veidekkebedriften Block Berge Bygg som leverte rundt 2.200 trailerlass med betongelementer, forteller administrerende direkt?r Are Westbye i Veidekke Agder.

– N?rmere 1.100 arbeidere var innregistrert, og opp mot 300 av dem var i sving samtidig. Vi brukte det vi kaller involverende planlegging for ? sikre eierskap hos alle som var involvert og ikke minst en gjennom­tenkt fremdriftsplanlegging, fortsetter Westbye.
Stolte og glade vinnere
– Denne prisen gj?r alle medarbeiderne i Agder b?de stolte og ytterligere motiverte fremover. Vi har s? mange flinke folk i Agder, og det er en ?re ? vinne Veidekkes HMS pris. S?rlands­senteret har satt en ny standard for HMS-arbeid som vi hat tatt med oss videre i v?re prosjekter, avslutter Westbye.
Seks vinnere
Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet er sv?rt viktig for Veidekke, og konsernets pris deles i ?r ut for 16. gang. Vinneren velges ut basert p? evaluering av seks kandidater fra Norge, Sverige og Danmark med vekt p? prosjektenes forberedelser, gjennomf?relse, holdninger og engasjement. Juryen bestod av Veidekkes konsernledelse.

Nedlastbart foto: http://www.flickr.com/photos/veidekke/12099717234/
For mer informasjon kontakt:
Adm. direkt?r Are Westbye i Veidekke Agder, tlf 90 07 84 33, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy