Entrepren?rskap

Veidekke skrev storkontrakt med Oslo Lufthavn

17-12-2013 16:56 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Oslo Lufthavn AS om opparbeidelse av flyoppstillingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren p? hovedflyplassen. Kontraktssummen er cirka 370 millioner kroner eksklusive mva.

Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Oslo Lufthavn AS om opparbeidelse av flyoppstillingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren p? hovedflyplassen. Kontraktssummen er cirka 370 millioner kroner eksklusive mva.

Det er et omfattende grunnarbeid som skal utf?res i forbindelse med de 11 nye flyoppstillingsplassene ved Pir Nord p? Oslo Lufthavn. Det skal etableres nye b?relag, forsterkningslag, samt ca 35.000 m nye taksebaner med banelys og trelags asfaltdekke.

– Om lag 42.000 m betongdekker skal st?pes, det meste i armert betong med sn?smelteanlegg. Og de tekniske installasjonene er alt fra drivstoffanlegg med 25 ­hydranter til kabelf?ringsanlegg og 40 betongkummer for bakkestr?m, PCA-luft og vann, forteller prosjektleder Halvor Nordb? Veidekke Anlegg.

I tillegg skal Veidekke bygge et termisk sn?lager p? 15.200 m med asfalttrau og en pumpestasjon i plasst?pt betong. Ogs? denne delen av kontrakten inneholder tekniske installasjoner (elektro, VVS og maskin), samt vann- og avl?psanlegg med ledninger, renner og kummer for oppsamling av overvann. Dette anlegget er for kj?ling av den nye piren, et pionerprosjekt i Norge.

– Dette er et utfordrende oppdrag for oss med strenge krav til sikkerhet. Arbeidet skal foreg? tett opptil omr?der der flytrafikk foreg?r, og det er ogs? andre bygge- og anleggsarbeider i n?rheten. Gjennom god planlegging og tett samarbeid med byggherre skal vi lykkes med dette, avslutter Nordb?.

Byggearbeidene starter opp i mars og skal avsluttes i oktober 2016.

Billedtekst: Prosjektdirekt?r Knut Erik Nordby ved Oslo Lufthavn i (t.v.) og prosjektleder Halvor Nordb? i Veidekke.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Halvor Nordb? i Veidekke, tlf 90 97 85 18, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, [email protected]
Prosjektlederassistent Helge Midtun i Oslo Lufthavn AS, tlf 901 90 591, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy