Bedrifter

Veidekke skal bygge nye Stuenes skole i Arendal

03-06-2013 15:11 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Arendal kommune om ? bygge nye Stuenes skole p? Saltr?d i Arendal. Kontraktssummen er p? 193 millioner kroner ekskl. mva., og entreprisen omhandler ogs? opsjoner. - Vi ser frem til ? bygge en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier adm. dir. Are Westbye i Veidekke Agder.

Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Arendal kommune om ? bygge nye Stuenes skole p? Saltr?d i Arendal. Kontraktssummen er p? 193 millioner kroner ekskl. mva., og entreprisen omhandler ogs? opsjoner. – Vi ser frem til ? bygge en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier adm. dir. Are Westbye i Veidekke Agder.
Totalentreprisen som Veidekke har vunnet, omfatter bygging av et nytt oppvekstsenter p? Stuenes som skal erstatte dagens SFO, barneskole og ungdomsskole. Prosjektet omfatter ny skole med plass til rundt 800 elever og 80 ansatte samt idrettsanlegg.
Arendal Eiendom KF er byggherre for prosjektet, og de har gjennomf?rt en konkurranse som er basert p? pris og l?sning. Utarbeidelse av tegninger har v?rt en del av konkurransen, og dette er utf?rt i samarbeid med arkitekt Asplan Viak AS.
Veidekke har valgt robuste og fleksible l?sninger med stort fokus p? energieffektivitet. Hovedgrepet er en S- form p? skolen, og denne formen skaper spennende muligheter for variasjon og fleksibilitet.
Byggearbeidene igangsettes i slutten av juni 2013, og skolen skal tas i bruk p? ny?ret 2015.

Illustrasjon
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Are Westbye, Veidekke Agder, tlf 38 12 58 00/ 900 78 433, [email protected]
Prosjektleder Frode W?thing, Veidekke Agder, tlf 92 21 44 95, [email protected]
Prosjektleder, Petter Norberg, Arendal Eiendom KF, 91 35 10 84, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy