Entrepren?rskap

Veidekke skal bygge ny skole p? Gol

09-09-2014 12:49 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r AS har skrevet kontrakt med Gol kommune om oppf?ring av komplett ny skole i Gol sentrum. ?Nye Gol skule? utf?res i totalentreprise og blir en 1- 10 skole med 750 elevplasser. Kontrakten er p? 208 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke Entrepren?r AS har skrevet kontrakt med Gol kommune om oppf?ring av komplett ny skole i Gol sentrum. ?Nye Gol skule? utf?res i totalentreprise og blir en 1- 10 skole med 750 elevplasser. Kontrakten er p? 208 millioner kroner ekskl. mva.
Skolen bygges i jomfruelig terreng og er f?rste trinn p? Hallingmo-omr?det. Omr?det ligger i tilknytning til samfunnshus, idrettsanlegg, videreg?ende skole og omr?det skal bygges ut med tanke p? undervisning, kultur og idrett. Det er blant annet til utredning flerbrukshall, bibliotek, kunstisbane og kulturbygg p? samme omr?de.
Nye Gol skule f?r et bruttoareal p? 8.500 m eks. boder og inngangspartier. Bygget f?res opp i plasst?pt betong, st?l og hulldekkelementer med tak av lettakselementer. Yttervegger blir i tradisjonelt bindingsverk med royalimpregnert ytterkledning. Bygget skal ogs? inneholde allrom med scene og teleskoptribune.
– Det er spesielt hyggelig ? f? denne kontrakten av Gol kommune. Kommunen er og har v?rt blant v?re st?rste oppdragsgivere i de snart 28 ?rene vi har v?rt etablert i Hallingdal. Dette er et betydelig oppdrag i v?rt omr?de, og har mye ? si for v?re 44 lokalt ansatte l?rlinger, fagarbeidere og ledelse som er bosatt i n?romr?det. Det vil ogs? ha mye ? si for mange av v?re lokale underentrepren?rer og leverand?rer, sier avdelingsleder J?rgen Holest?l i Veidekke Hallingdal.
Arkitekt er Arkitektene VIS ? VIS fra Trondheim. Prosjekteringen er allerede i gang , og fysisk byggestart blir i l?pet av september. Bygget skal st? klart til bruk til skolestart 2016.
Pressefoto: Nye Gol skole

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Sverre Liavaag i Veidekke, tlf 90 74 18 77, [email protected]
Avdelingsleder J?rgen Holest?l i Veidekke tlf 99 58 17 84, [email protected]
Prosjektleder Sigvart Fl?m i Gol Kommune, tlf 90 52 45 12, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy