Entrepren?rskap

Veidekke med storkontrakt p? helsebygg i Sverige

Veidekke med storkontrakt p? helsebygg i Sverige
06-05-2014 15:08 Veidekke ASA Ved Huddinge Sykehus s?r for Stockholm har Veidekke f?tt i oppdrag av TKV Fastighet AB ? bygge et undervisningsbygg med laboratorium p? 20.000 m . Oppdraget er en totalentreprise verdt 317 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Ved Huddinge Sykehus s?r for Stockholm har Veidekke f?tt i oppdrag av TKV Fastighet AB ? bygge et undervisningsbygg med laboratorium p? 20.000 m . Oppdraget er en totalentreprise verdt 317 millioner svenske kroner ekskl. mva.

En utfordring ved prosjektet er ? lage minst mulig forstyrrelser for den p?g?ende sykehus­driften, og en innovativ logistikkl?sning har blitt brukt for ? redusere trafikkbelastningene. B?de Veidekke Entreprenad og datterselskapet Arcona f?r brukt sin lange erfaring i ? bygge spesialtilpassede undervisningslokaler i dette prosjektet. Arbeidsmetodikken Virtuell Design and Construction (VDC) vil bli brukt i prosjektet med modeller i 3-D for ? lette samspillet og involveringen mellom alle parter samt sikre korte og effektive beslutningslinjer.

– Vi har valgt Arcona og Veidekke som samarbeidspartnere siden de presenterte den beste planen for hvordan dette komplekse prosjektet kunne bygges parallelt med sykehusdriften. De kunne dessuten tilby en samkj?rt organisasjon med gode forutsetninger for ? overf?re erfaringer fra tidligere gjennomf?rte prosjekter, sier prosjektansvarlig H?kan Karlsson i TKV.

Prosjektet g?r under navnet ?Technology fort Health – Medicinaren 5?. Den st?rste leietageren blir Kungliga Tekniske Högskolan (KTH), men sykepleierutdannelsen til R?de Kors skal ogs? ha undervisningslokaler i det nye bygget. Byggearbeidene starter i juni m?ned og beregnes ? v?re ferdig til sommeren 2016.
Illustrasjonsfoto
For mer informasjon kontakt:
Pawel Missuna, arbetschef i Veidekke Bygg Stockholm, +46 733 55 95 12, [email protected]
Arne Svensson, affärschef i Arcona, +46 8 601 21 16, [email protected]
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

A to już wiesz?  Greige, den nye fargen hos Hafa Baderom.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy