Bedrifter

Veidekke med nye oppdrag for 167 millioner i Follo/Indre ?stfold

Veidekke Entrepren?r har i l?pet av v?ren f?tt nye oppdrag i Follo/Indre ?stfold-regionen for totalt 167 millioner kroner eksklusive mva. – Vi er sv?rt godt forn?yd med kontraktene vi har inng?tt i l?pet av v?ren. Men vi opplever fortsatt sterkt konkurranse om oppdragene b?de innen bolig- og n?ringsbygg, forteller distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke Follo/indre ?stfold.
Nye prosjekter i Follo:
Fire hybelblokker med totalt 241 sengeplasser med oppstart i mai for Si?s (Studentsamskipnaden p? UMB i ?s). Ferdigstilles til skolestart 2014. Dette kommer i tillegg til de 254 studenthyblene som skal ferdigstilles til skolestarten i ?r.
?s Kvartal 1, boligprosjekt for ?storget Bolig AS (Veidekke Eiendom og Urbanium). Oppstart i mai og ferdigstillelses i juni/juli 2014. Dette er blokk 1 av i alt 3 blokker.
Nytt n?ringsbygg med verksted/lager og kontorer for Busch Vakuumteknikk AS i Dr?bak. Ferdigstillelse september 2013.
Ombyggingsarbeider i produksjonslokalene for kj?ttproduksjon i Eidsberg for Nortura H?rland. Arbeidene er i gang og skal ferdigstilles i l?pet av v?ren 2014.
Pressefoto

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen i Veidekke Entrepren?r AS, tlf. 90 15 12 91, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy