Bedrifter

Veidekke inn i stort boligprosjekt i G?teborg

Veidekke g?r inn i utviklingen av omr?det Nya Hov?s i G?teborg. Selskapet kj?per en tredjedel av prosjektet, noe som forventes ? generere en omsetning p? ca 1 milliard NOK for Veidekke.
Totalt planlegges det 1.200 leiligheter og 25.000 m n?ringsareal i prosjektet Nye Hov?s. Veidekkes partnere i storsatsingen blir Skanska og eiendomsselskapet HSB G?teborg. Prosjektet er et resultat av en ?pen dialog med handelsstand, naboer og andre interessenter, og basert p? over 8.000 innkomne forslag er det n? utarbeidet en detaljplan for omr?det.
– Vi ser frem til ? v?re med i prosjektet og bidra til ? skape et levende byomr?de. Vi skal n? jobbe for ? f? til en rask oppstart, sier regionsjef Olof Olausson i Veidekke Bostad.
F?rste spadetak er planlagt v?ren 2014 med en utbyggingstid p? 7 til 10 ?r.
Illustrasjonsbilde

For mer informasjon kontakt:
Finansdirekt?r J?rgen Michelet, telefon 917 43 856 [email protected]
Regionsjef Olof Olausson, Veidekke Bostad, telefon +46 761 264 045 [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Golf Shop   #GOLFINO   #Lacoste Golf   #Tommy Hilfiger Golf