Bedrifter

Veidekke Entrepren?r AS innf?rer maksimum to ledd med underentrepren?rer

Bildetekst: Fagforeningene stiller seg bak Veidekke-ledelsen, her representert ved fra venstre konserndirekt?r Dag Andresen og konsernsjef Arne Giske. Bak fra venstre Odd Andre Olsen, Bj?rn Markeng og Inge Ramsdal som er konserntillitsvalgte fra henholdsvis konsern, entrepren?r og anlegg.Foto: Jan Gunnar Fjeldstad, Byggeindustrien

I den senere tid har det fremkommet informasjon som tyder p? omfattende omg?else av lover og forskrifter innen byggen?ringen, spesielt i Oslo-regionen. Ut fra det myndighetene viser til er det b?de snakk om sosial dumping, hvitvasking, heleri og om organisert kriminalitet med internasjonale forgreninger. Aktiviteten er ofte koblet til underentrepriser og videre utsetting av oppgaver til nye ledd av underentrepren?rer.

To ledd med underentrepren?rer
-For ? bedre oversikten og hindre at v?re prosjekter blir involvert i slik aktivitet innf?rer Veidekke Entrepren?r AS n? bestemmelse om maks to niv?er av underentrepriser, sier administrerende direkt?r Dag Andresen i Veidekke Entrepren?r. Dette betyr at en valgt underentrepren?r ikke kan sette bort oppgaver mer enn ett ledd fra seg selv. Arbeidet med ? gjennomf?re de nye rutinene er allerede i gang. – De nye bestemmelsene skal gjelde for fremtidige kontraheringer, og de skal gjelde for hele Veidekke Entrepren?r. Dersom det i enkelte tilfeller vil v?re behov for bortsetting i mer enn to ledd, krever dette spesiell godkjenning, legger Andresen til.

Dette er tilsvarende bestemmelser som Statens Vegvesen har besluttet ? innf?re, og som Fellesforbundet ogs? har gitt sin st?tte til.

Innskjerper ogs? p? kontroll ved kontraheringer av underentrepren?rer
I tillegg til beslutning om to ledd underentrepren?rer har Veidekke ogs? innskjerpet rutiner for kontrahering av underentrepriser. Her er det ikke snakk om omfattende endringer, men mer en innskjerping av de rutiner og retningslinjer som allerede er etablert. – Vi erkjenner at sosial dumping og hvitvasking er utfordringer for bransjen, og derfor gjennomg?r vi n? ogs? rutinene for ? sikre at v?re samarbeidspartnere er seri?se akt?rer, avslutter Dag Andresen.
Pressebilde: Skjerper kravene

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf +47 905 89 526, [email protected]
Konserndirekt?r Dag Andresen, tlf +47 915 51 410, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Nykkelmo, tlf +47 913 11 000, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Apeland Kronprinsparets Fond   #Da Solfrid Flateby   #Ole Christian Apeland   #Reitangruppen Fondets