Nye produkter

Veidekke bygger vindm?llepark i Berlev?g

Veidekke Entrepren?r AS har f?tt i oppdrag av Varanger Kraft om bygging av infrastruktur, fundamenter og trafobygg til Raggovidda vindkraftverk i Finmark. Oppdraget er verdt ca 120 millioner kroner ekskl. mva.
Veidekke skal prosjektere og bygge infrastruktur for anlegget, noe som inkluderer 9 kilometer adkomstvei til vindm?lleparken, ca 12 kilometer interne veier, oppstillingsplasser, kabelgr?fter og fundamenter for 15 vindm?lleturbiner. I tillegg skal Veidekke bygge et trafobygg p? om lag 300 m?.

– Vi er sv?rt godt forn?yd med dette oppdraget. Vi har akkurat overlevert Lista Vindkraftverk til Fred Olsen Renewables, s? her f?r vi brukt den kompetansen vi har opparbeidet, videre. Vindm?lleparker er et spennende omr?de som vi ?nsker ? satse p?, og gr?nn energi er noe vi ?nsker ? jobbe med, sier prosjektleder Kjell Skj?lingstad i Veidekke.

De 15 vindturbinene vil produsere inntil 45 MW (megawatt) installert effekt, som tilsvarer ?rsforbruket av str?m til 9500 husstander. Veidekke starter prosjekteringen i disse dager, og byggearbeidene i Berlev?g starter i juni m?ned. Vindparken skal v?re ferdigstilt senh?stes 2014.

Pressebilde

For mer informasjon kontakt:
Anleggsleder St?l Pedersen, Veidekke Entrepren?r AS, tlf 993 67 466, [email protected]
Prosjektleder Kjell Skj?lingstad, Veidekke Entrepren?r AS, tlf 934 60 094, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 905 53 322, [email protected]
Adm. Dir Kjell Eliassen, Varanger Kraft, tlf 982 88 006, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Europe   #Microsoft Dynamics   #Movex M3   #SAP