Entrepren?rskap

Veidekke bygger om Skatteverkets kontor i Malm?

Veidekke Entreprenad har f?tt i oppdrag av NIAM ? bygge om Skatteverkets kontor i Malm?. 15.000 m kontorlokaler skal moderniseres og rustes opp, og vil etter ombyggingen bli sertifisert som Miljöbyggnad Silver. Oppdraget er verdt 130 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Etter ombyggingen skal ulike deler av Skatteverkets virksomheter knyttes sammen til en velfungerende helhet. Bygget skal n? f? arbeidsplasser i ?pent landskap, og en atriumsl?sning skal s?rge for godt lys i kontorlokalene.

Samarbeidspartnere fra starten av har foruten byggherre NIAM v?rt Reflex Arkitekter, Newsec Asset Management samt Allegro Projekt. Byggeprosjektet skal gjennomf?res som et samspillsprosjekt mellom Veidekke, byggherre og involverte installat?rer.

Rivingsarbeidene i deler av de gamle lokalene ble satt i gang ved ?rsskiftet. Hele ombyggingen skal v?re ferdigstilt innen 1. februar 2015.

For mer informasjon kontakt:
Karl Lindberg, Affärsutvecklare, Veidekke Region Bygg Syd, tlf +46 72-243 09 87, [email protected]
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige, tlf +46 70-521 37 81, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy