Entrepren?rskap

Veidekke bygger Helsehuset i Haugesund

08-04-2014 21:15 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Helsehuset Haugesund AS om bygging av nytt stort forretningsbygg i Haugesund sentrum. Bygget blir et kombinert forretnings-, kontor- og leilighetsbygg som i hovedsak skal fylles med helserelatert virksomhet. Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er 175 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Helsehuset Haugesund AS om bygging av nytt stort forretningsbygg i Haugesund sentrum. Bygget blir et kombinert forretnings-, kontor- og leilighetsbygg som i hovedsak skal fylles med helserelatert virksomhet. Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er 175 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget blir samlet p? cirka 10.500 m . Det vil utover helserelaterte virksomheter inneholde forretningslokaler i f?rste etasje og parkering i underetasjen. Bygget blir fundamentert p? fjell med dels b?rende yttervegger av betongelementer, prefabrikkerte s?yler og dragere samt dekker av hulldekkeelementer. Heis- og ventilasjonssjakter og trappehus med avstivende funksjon utf?res i betongelementer. Noen yttervegger blir utf?rt i bindingsverk med kledning av lettpussystem og metall platekledning

Leietakere i bygget blir blant annet Privatsykehuset Haugesund, Haugesund Medisinske Senter, ?yenlegevirksomheten Vismed AS og Haugesund kommune med omsorgsboliger i to etasjer. Byggherren Helsehuset Haugesund AS er et nyetablert selskap eid av Caiano Eiendom AS, TJRS AS, Vismed AS, Privatsykehuset Haugesund AS, MRSA AS, Nokus AS, Shannon Invest AS og Laastad Invest AS.

Byggearbeidene har startet opp, og bygget skal st? ferdig i september 2015.
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ove Nedreb?, Veidekke Entrepren?r AS, tlf 95 70 29 06, [email protected]
Avdelingsleder Lars Vestvik, Veidekke Entrepren?r AS, tlf 48 15 11 81, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy