Oppkj?p

Valutakonvertering av langsiktig gjeld

50.

Konsernets langsiktige gjeld per utgangen av 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK
1 108.

Konsernet har med dette realisert en gjeldsreduksjon som f?lge av
kursutviklingen fra desember 2009 til oktober 2010 p? ca MNOK 57. BWG Homes
oppn?dde i 2009 en gjeldsreduksjon som f?lge av kursutviklingen p? ca MNOK 90.

Konverteringen gir ingen umiddelbare resultateffekter eller
kontantstr?meffekter. Fremover vil det konverterte bel?p medf?re at bokf?rt
langsiktig renteb?rende gjeld igjen svinger med endringer i kursforholdet
NOK/SEK.

Kontaktinformasjon:
Finansdirekt?r Arnt Eriksen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hans Horndalsveen   #Kicki Theander   #Norge Matenerklar   #Svenske Middagsfrid