Entrepren?rskap

Tilf?res 11,5 MNOK i overtegnet emisjon

02-09-2014 05:45 ConceptoMed AS Styret i ConceptoMed AS har gleden av ? kunngj?re vellykket gjennomf?ring av en rettet emisjon i ConceptoMed AS. Emisjonen ble overtegnet og tilf?rte selskapet 12 nye aksjon?rer. Brutto proveny fra den rettede emisjonen utgj?r NOK 11,55 millioner.

Styret i ConceptoMed AS har gleden av ? kunngj?re vellykket gjennomf?ring av en rettet emisjon i ConceptoMed AS. Emisjonen ble overtegnet og tilf?rte selskapet 12 nye aksjon?rer. Brutto proveny fra den rettede emisjonen utgj?r NOK 11,55 millioner.
– Det er sv?rt hyggelig ? konstatere den betydelige interessen rundt den nylig avsluttede emisjonen i ConceptoMed AS, sier daglig leder Christian Mide.
– I tillegg til at mange av de eksisterende aksjon?rene har benyttet seg av muligheten til ? ?ke sin innsats, har vi f?tt 12 nye aksjon?rer p? laget, kan styreformann Sverre Christoffersen fortelle. Nye aksjon?rer tilf?rer selskapet en solid eierbase med relevant bakgrunn – som vil v?re med ? l?fte selskapets aktiviteter i det videre arbeidet.
ConceptoMed AS har allerede m?tt stor interesse i markedet, og st?r foran en spennende internasjonal utvikling av b?de Luer-Jack? og ConceptoShield?.
Emisjonen verdsetter ConceptoMed AS til NOK 86,5 millioner.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy