Entrepren?rskap

Tidligere direkt?r for utvikling hos Norwegian Property ASA er ansatt i nyopprettet stilling som Utviklingsdirekt?r i Anthon B Nilsen Eiendom AS

Anthon B Nilsen Eiendom styrker
ledelsen
Oslo, 31.03.2014: For
? styrke den videre utviklingen av selskapet har Anthon B Nilsen Eiendom AS
ansatt Fredrik W. Baumann (52) som Utviklingsdirekt?r og ansvarlig for
eiendomsutvikling. Baumann har en meget
solid bakgrunn fra lederstillinger i eiendomsbransjen.
Han kommer senest fra stillingen som direkt?r for utvikling
hos Norwegian Property ASA, bl.a. med ansvar for den omfattende og kompliserte
rehabiliteringen av Aker Brygge. F?r det
var han adm. direkt?r for OKK Entrepren?r AS i fire ?r, og har tidligere over
en ti?rs periode hatt en rekke lederstillinger i Avantor ASA. Dette inkluderte stillingen som
prosjektdirekt?r for BI bygget i Nydalen som fikk Cityprisen i 2006. Baumann er
siv.ing. fra Heriot-Watt Univerity.

For n?rmere informasjon kontakt adm. direkt?r Peder Chr.
L?venskiold, tel. 90 86 07 83, eller utviklingsdirekt?r Fredrik W . Baumann, tel.
46 92 14 50.

Fakta om Anthon B Nilsen Eiendom AS
Anthon B Nilsen Eiendom er en virksomhet
som driver utvikling, forvaltning og drift av eiendommer. Virksomhetens
portef?lje best?r i det vesentligste av n?ringseiendommer i ulike
utviklingsfaser. Portef?ljen spenner fra ferdigutviklede kontoreiendommer i
Oslo sentrum til typiske utviklingsprosjekter som den tidligere Lahaugmoen
N?ringspark og eiendommen Tofte Strand p? Hurum som skal utvikles til
n?ringslokaler, boliger og sm?b?thavn.

Anthon B Nilsen Eiendom AS ?nsker ? fremst? som et annerledes eiendomsselskap, et selskap som mer enn tilfredsstiller forventninger. Selskapets m?l er ? v?re et fullverdig eiendomsselskap for utvikling, forvaltning og drift av egne og andres eiendommer.

V?r visjon er ? v?re annerledes og bedre enn forventet. Visjonen skal v?re v?r ledestjerne i alt vi gj?r. V?re verdier best?r blant annet av ? arbeide med h?y moral, v?re gledesspredere, direkte, dristige, omtenksomme og hjelpe hverandre til ? n? v?re verdier. V?r kultur inneb?rer at v?re verdier og v?r visjon skal dyrkes og pleies. Dessuten skal samhandling i organisasjonen v?re b?rebjelken i v?r kultur. Samhandling skal gj?re oss til vinnere og en foretrukken partner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy