Bedrifter

Tennant har tapt rettssaken vedr?rende markedsf?ring av s?kalt ?aktivt vann?

01-10-2013 10:06 Kärcher AS Det foreligger n? en rettskraftig dom i rettssaken vedr?rende Tennants markedsf?ring av s?kalt "aktivt vann". Dommen fastsl?r at Tennant har drevet med villendende markedsf?ring, og at ec-H2O ikke er mer effektivt enn vanlig vann.

Winnenden, september 2013 ? Tennant har i sin markedsf?ring hevdet at vanlig vann fra springen kan omgj?res til ?aktivt vann? ved hjelp av ec-H2O teknologi som tilf?rer vannet elektrisitet. En slik p?stand inneb?rer at vanlig vann f?r samme rengj?ringseffekt som kraftige rengj?ringsmidler. Kärcher har lenge hevdet at det ikke finnes noen beviser for denne teknologien, og at markedsf?ringen derfor er villedende. Det er n? klart at Kärcher har retten p? sin side, og at s?kalt “aktivt vann” ikke er mer effektivt enn vanlig vann.
Kärcher fikk medhold i f?rste runde, men Tennant anket avgj?relsen til tysk lagmannsrett. N? har ogs? denne rettsinstansen avgjort at det ikke er hold i Tennants p?stander, og dommen fastsl?r at Tennants p?stander er konkurransehemmende. Tennant har n? trukket anken, og dommen fra Stuttgart Regional Court er n? rettskraftig.
Dommen baserer seg hovedsakelig p? resultatene til rettens utnevnte uavhengige ekspert Thomas Hofmann fra Zürich University of Applied Sciences. I tillegg til Kärcher har andre konkurrenter og organisasjoner offentlig betvilt effekten av “ec-H2O”, og utf?rt vitenskapelige studier og praktiske tester om den p?st?tte rengj?ringseffekten. Som tapende part er Tennant p?lagt ? b?re saksomkostningene.
“Bevisene var overveldende. Vi har hele tiden v?rt sikre p? at fakta ville seire til slutt. Med tilbaketrekkelsen av anken er avgj?relsen n? rettskraftig. Ec-H2O rengj?r ikke bedre enn vanlig vann fra springen”, sier Markus Asch, nestleder i styret til Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. “Det er en suksessfull avgj?relse som er til fordel for alle kunder. Rettferdige prosesser som dette sikrer tillit og p?litelighet.” Dette er alts? en dom som vil gi ringvirkninger over hele verden.

Kärcher er verdens ledende produsent av rengj?ringssystemer, og sortimentet inneholder produkter til bruk i private husholdninger, profesjonell rengj?ring, n?ringsliv, h?ndverk og industri. V?re viktigste produktgrupper er h?ytrykksvaskere, industrielle vaskesystemer, gulvvaskemaskiner og feiemaskiner. Les mer om Kärcher Norge p? v?re hjemmsider.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy