Bedrifter

Teater p? Verdensdagen for kulturelt mangfold

UNESCO har erkl?rt 21. mai for Verdensdagen for kulturelt mangfold. I anledning dagen inviterer Teater Mango til playbackteater p? S?ndre Samfunn i Eidsvoll. Publikum f?r fortelle om sine egne erfaringer, og teatergruppen speiler fortellingene p? scenen som improvisert teater! Teater Mango er en nyetablert flerkulturell teatergruppe som jobber for inkludering og mangfold i Eidsvoll og omegn.
Arrangementet er et samarbeid mellom Eidsvoll Frivilligsentral og Platander Samspill & Utvikling. Prosjektet “Playbackteater for inkludering og mangfold i Eidsvoll” ble startet i h?st og har resultert i at Eidsvoll har f?tt en egen flerkulturell teatergruppe. Gruppen hadde sin f?rste opptreden p? en flerkulturell lysfest p? S?ndre Samfunn i desember, med st?tte fra Akershus fylkeskommune. Teater Mango har deltakere fra Polen, Russland, Filippinene, Sri Lanka, Sverige og Norge. Prosjektet drives av Synne og Jan Platander og er en satsning mot Grunnlovsjubileet 2014. Neste ?r kan vente oss en Jubileumsforestilling basert p? virkelige historier fra dagens mangfoldige Norge!
For 200 ?r siden var v?re drivkrefter ? st? opp for v?re rettigheter, frihet og demokrati. Hva betyr dette for oss i dag? Verden er mindre, v?re samfunn mer mangfoldige. De grunnleggende menneskelige behovene er de samme. Med playbackteater vil Teater Mango lytte til ulike stemmer fra v?r samtid og synliggj?re mangfoldet. Hvordan er det ? leve i Norge i dag?
Playbackteater er et internasjonalt konsept med mottoet: “Building communities of understanding”. Gjennom teater og fortellinger ?nsker playbackskuespillere verden over ? bygge broer mellom mennesker gjennom teater og autentiske fortellinger. Les mer p? www.playbackcentre.org eller www.playbackteater.no.
Link til FN’s hjemmeside: http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-dag-for-kulturelt-mangfold

Platander Samspill & Utvikling for deg og din organisasjon!
Vi agerer
Sammen med en gruppe profesjonelle improvisationsskuespillere lytter vi og speiler gruppens eller organisasjonens gleder og utfordringer. We play back your story!
Vi regisserer
Som profesjonelle prosessledere regisserer vi l?rende samtaler, erfaringsdeling, visjonsarbeid, veiledning, coaching, rolletrening og teambuilding.
Vi fasiliterer
Vi kan ta helhetsgrep eller delansvar for ? levendegj?re ditt seminar, din konferense, kurs eller andre events, for st?rre engasjement og delaktighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy