Nye produkter

Tailor Store klimakompenserer ved gjenplantning av regnskog i Sri Lanka

? Den verdensomfattende nedhuggingen av skog er kanskje en av de st?rste tragediene i moderne tid, sier Satis Arnold, adm. dir i Cambridge Partners, et konsulentselskap som har hjulpet Tailor Store med ? analysere virksomhetens CO2-avtrykk. Satos Arnold fortsetter, ? The Intergovernmental Panel on Climate Change har kommet frem til at nedhugging av skog er en stor ?rsak til ?kningen i drivhusgasser, som i sin tur for?rsaker global oppvarming og klimaendringer. FNs REDD-program (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) har sl?tt fast at tr?r og skoger lagrer store mengder karbon, og hvis skogene ikke beskyttes vil ?kningen av drivhusgasser i atmosf?ren fortsette. Det r?der en allment ?kende bevissthet rundt viktigheten av ? beskytte verdens skoger s? de kan lagre karbon, bevare artsmangfoldet for dyr og planter og slik at vi kan beholde tilgang til ren luft og rent vann. Til tross for skogenes store betydning for milj?et er bare 13% av verdens skoger under en eller annen form for beskyttelse. Og kun 2% er beskyttet som reservat. Omtrent 25% av de antropogene utslippene av drivhusgasser stammer fra skogshugst, avslutter Satis Arnold.
Dette er bakgrunnen for at den prisbel?nte netthandelsbedriften Tailor Store har besluttet ? kompensere fullt ut for sine CO2-utslipp ved ? plante skog i Sri Lanka.
Prosjektet har blitt forberedt over lang tid ved ? analysere hele virksomheten for ? identifisere alle utslippskilder. Denne analysen viser hvor store de samlede utslippene er i l?pet av ett ?r og analysen ligger til grunn for samarbeidet med Conservation Carbon Company og Rainforest Rescue International, som er ansvarlige for gjenplantning og skj?tsel av skogen.
Charit Senanayake, adm. dir. for CCC og RRI, sier at Tailor Stores karbonkompensasjonsprosjekt er sv?rt godt forberedt og at de ser frem til ? plante tr?r i et strategisk beliggende omr?de n?rt den verdensarvbeskyttede regnskogen Singharaja Rainforest s?r p? Sri Lanka.
Gjenplantningen av skog vil f?lge prinsippene for analogt skogsbruk (en.: ?analog forestry?) som inneb?rer at skogsmilj?et vil vokse frem p? en mest mulig naturlig m?te. Dette bidrar sterkt til at endemiske dyr- og plantearter bevares i egnede habitat.
Selskapet ble grunnlagt i 2003. Siden mai 2006 ble virksomheten drevet under navnet Tailor Store Sweden AB. I februar 2007 ble Tailor Store introdusert som det offisielle varemerket. Selskapet er basert i Helsingborg med utvikling, administrasjon og distribusjon under ett og samme tak.
Tailor Store skal kle verden i kundetilpassede plagg ved ? v?re det naturlige valget for nettkj?p av skreddersydde kl?r og tilbeh?r. Tailor Store skal ta en stor andel av det tradisjonelle klesmarkedet. Tailor Store skal ved hjelp av ledende e-handelsl?sninger og et konkurransedyktig prisniv? gj?re nettkj?p av skreddersydde kl?r i h?y kvalitet og tilbeh?r enkelt, tilgjengelig, sikkert og morsomt.
For sp?rsm?l og ytterligere informasjon om Tailor Store Sweden, kontakt gjerne
Jan Höjman
Adm. dir. Tailor Store Sweden
+46 42 42 42 321
+46 768 728 345
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Home Garden   #KG