Bedrifter

Storprosjekt til Veidekke p? Lillehammer

Storprosjekt til Veidekke p? Lillehammer
30-10-2013 14:47 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og USBL om oppf?ring av 360 studentboliger i fire milj?bygg i Olympiaparken p? Lillehammer. Oppdraget er en totalentreprise verdt 200 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og USBL om oppf?ring av 360 studentboliger i fire milj?bygg i Olympiaparken p? Lillehammer. Oppdraget er en totalentreprise verdt 200 millioner kroner ekskl. mva.
Prosjektet er et av innlandets st?rste byggeprosjekter. Studentboligene som skal brukes som deltagerlandsby under Ungdoms-OL i 2016, blir liggende rett bak Stampesletta sentralt i Lillehammer. SOPP skal bygge tre bygg med til sammen 300 hybelleiligheter, mens USBL skal bygge ett bygg med 60 hybel­leiligheter. Samlet bruttoareal blir 13.800 m .
Milj? og energi har v?rt sentralt i utviklingen av prosjektet. Bygningene blir passivhus med fjernvarmetilknytning, kildesortering og sykkelparkering til samtlige hybelleiligheter. Det blir fire fellesrom, fire lagerrom, to sm?reboder og ett fellesvaskeri i bygningskomplekset. Hver hybelleilighet blir p? 18 m2 med oppholdsrom/soverom, gang, bad og minikj?kken.
Alle byggene f?r bes?ksstandard med heis, og HC-WC p? hvert plan. Tjue prosent av hybelleilighetene (72) er tilgjengelig boenhet. Byggene skal oppf?res med plasst?pte betongfundamenter, plattendekker med p?st?p som etasjeskillere, plasst?pte betong skillevegger, fasadeelementer i tre og flatt tak tekket med takpapp.
Grunnarbeidene har p?g?tt siden i sommer, og leilighetene skal st? klare til bruk til skolestart h?sten 2015.
Pressebilde: Studentboliger Lillehammer
For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Gudmund Lien Bj?rnstad i Veidekke, tlf 91 12 83 65, [email protected]
Bolig- og eiendomsdirekt?r Geir Monsen i SOPP, tlf 95 98 16 21, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

A to już wiesz?  Veidekke bygger Helsehuset i Haugesund

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy