Partnerskap

Software Innovation og ITet satser sammen

28-10-2011 09:51 Software Innovation AS Software Innovation har inng?tt en strategisk samarbeidsavtale med IT-leverand?ren iTet og datterselskapene Vitari og Softspring. Dette betyr at iTet n? vil tilby Software Innovations l?sninger for informasjonsh?ndtering og saksbehandling som en del av sin produktportef?lje.

Software Innovation har inng?tt en strategisk samarbeidsavtale med IT-leverand?ren iTet og datterselskapene Vitari og Softspring. Dette betyr at iTet n? vil tilby Software Innovations l?sninger for informasjonsh?ndtering og saksbehandling som en del av sin produktportef?lje.
-Vi har valgt ? inng? dette samarbeidet med Software Innovation fordi deres l?sninger er en perfekt match med v?r egen markedssatsning. Samarbeidet med Software Innovation gj?r at vi n? kan levere enda bedre systemer til v?re kunder i privat og offentlig sektor, sier Stein Ove Johnsen, salgs- og markedsdirekt?r hos iTet AS.
Tilf?rer kundene merverdi
Ved ? tilby Software Innovations produkter, enten som et ferdig produkt, eller som en del av en st?rre l?sning gjennom iTets brede kompetansespekter og produktportef?lje, vil kundene tilf?res unik verdi. Samarbeidet vil v?re med p? ? skape gevinster for kundene i form av blant annet etableringen av et felles virksomhetsminne, at systemene i virksomheten snakker sammen, og at relevant informasjon enkelt kan gjenfinnes gjennom s?k.
-Det er ogs? gledelig at iTet i l?pet av h?sten skal implementere Software Innovations l?sning 360° internt i egen organisasjon, forteller Johnsen.
Effektiviserer virksomhetsprosesser
-iTet er et selskap som evner ? forst? kundenes behov og utfordringer knyttet til forretningsprosesser, og som f?lger opp med gode l?sninger og kvalitetsleveranser. Sammen vil vi kunne levere rene saks- og arkivl?sninger, st?rre l?sninger rundt arbeidsprosesser (BPM), informasjonsarkitektur, web/samhandling og masterdatah?ndtering. Bredden iTet tilf?rer Software Innovation er en stor styrke i samarbeidet, men ogs? de mer spissede tilbudene gjennom datterselskapene er viktige, sier Christian Johansen, partneransvarlig i Software Innovation.
Software Innovation har kommet langt med ? utvikle og bygge ut et velfungerende partnernettverk for sine prisvinnende produkter, deriblant kjerneproduktene 360° og ProArc. Samarbeidet med iTet, som er en solid og fremoverlent partner innenfor et bredt virksomhetsfelt, er et ledd i dette arbeidet, og bidrar til ? skape et enda bedre strategisk fotfeste i Norge.
En komplett samhandlingsplattform
-V?r l?sning 360? er bygget p? SharePoint, noe som gj?r at vi kan tilby en komplett samhandlingsplattform med stor merverdi. V?re produkter fungerer utmerket ?rett ut av boksen?, og der SharePoint alene kommer til kort, kan vi tilby rik funksjonalitet for dokumenth?ndtering og saksbehandling basert p? beste praksis hentet fra mer enn 27 ?rs erfaring i bransjen, understreker Johansen.
For mer informasjon, kontakt:
Christian Johansen, partneransvarlig i Software Innovation, [email protected], tlf: 924 58 420
Stein Ove Johnsen, salgs- og markedsdirekt?r i iTet, [email protected], tlf. 907 76 212
P? bildet: Stein Ove Johnsen (til venstre), i Tet & Christian Johansen, Software Innovation.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverand?rene av programvare for informasjonsh?ndtering, dokumentkontroll og saksbehandling, bygget p? Microsoft SharePoint og Office. Med mer enn 25 ?rs erfaring og kompetanse arbeider vi m?lrettet med ? levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige l?sninger. Software Innovation har i dag 330 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og India.
www.software-innovation.no
Om ITet:
iTets misjon er: ?Vi skal gj?re v?re kunder bedre?. Dette gj?res gjennom faglig kompetanse kombinert med innsikt i kunders verdikjede, og gjennom ? kunne v?re det ene kontaktpunktet som kunden trenger for alle sine IT-relaterte behov.
Med over 120 ansatte lokalisert p? syv kontorer fra Oslo og opp til Alta er iTet en betydelig akt?r i IKT ? bransjen og server kunder over hele Norge.
www.iTet.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy