Partnerskap

Smart Energy Station, n? med Brenselcelle teknologi

Vi produserer automatiske aggregater med 300t driftstid uten tilsyn. Bygget for ? t?le regn, vind og bli dekket av sn?. Produktet har blitt brukt fra utgravninger p? Svalbard til fjellutglidning overv?kning i Norge. Telecom har valgt dette produktet til sine bredb?ndmaster pga. driftstid og kvalitet.
Smart Energy Station, tilpasses ditt behov.
Felles for de fleste profesjonelle anvendelser av Smart Energy Station? er at man beh?ver str?m p? utilgjengelige steder, over lang tid. Siden det er sv?rt kostbart ? gj?re service p? stedet, skal anlegget fungere over lange perioder, i visse tilfeller flere ?r, uten ettersyn.
Dette krever mye av utstyret, b?de med hensyn til kvaliteten p? komponentene og n?r det gjelder hvordan systemet er dimensjonert og produsert. I Norge m? man ogs? ta hensyn til klima og spesielle solforhold avhengig av geografisk plassering.
Mange anlegg som driftes av sol og vind alene, f?r problemer om vinteren. Det er simpelthen ikke tilstrekkelig energi fra sol og vind i de kaldeste og m?rkeste vinterm?nedene. Da er det helt avgj?rende ? ha p?litelig backup. Vi leverer backup-l?sninger basert p? fire ulike energib?rere: Diesel, bensin, gass og metanol.
Hvilken energib?rer som passer for ditt behov, og hvordan sol-, vind- og batterikapasiteten dimensjoneres i forhold til hverandre, er et regnestykke som krever kompetanse og erfaring.

Bredb?nd Repeater-stasjoner
P? radiolink-stasjoner for lukket nett (VHF/UHF), repeater-stasjoner for bredb?nd internett, geologi-m?lestasjoner, v?rstasjoner osv., er det som oftest moderate effektbehov (<50W kontinuerlig).
Disse stasjonene bygges med solcellepaneler, vindgenerator, og brenselscelle som backup. Autonom drift i 1-5 ?r, avhengig av effektforbruket. Dette sparer operat?ren for betydelige vedlikeholdskostnader, siden disse stasjonene typisk n?s kun med helikopter.
Brenselscellen s?rger for automatisk opplading av batteribanken, om det ikke er nok str?m fra sol og vind. Dette skjer relativt ofte vinterstid i Norge, p? grunn av lav sol og ustabile vindforhold.
De to store fordelene med brenselscellen, er at den er milj?vennlig og sv?rt driftssikker.
En brenselscelle har ingen bevegelige deler som i et aggregat, som ofte f?r problemer med start under ekstremt lave temperaturer, kondens, lange perioder med stillstand osv. Det er ingen forbrenning i det hele tatt, og dermed heller ingen utslipp av milj?skadelige svovel- og nitrogen-forbindelser. Brenselscellen er ogs? helt lydl?s.
Metanol omdannes, gjennom en katalysator, direkte til elektrisk str?m, vann og CO2. Det hele foreg?r helautomatisk, og alle driftsparametre (inkl. metanolforbruk) overv?kes via egen hjemmeside p? internett.
EFOY Brenselcelle
Power Controls AS er offisiell representant og systemintegrator for Smart Fuel Cell i Tyskland (SFC). SFC er verdens ledende produsent av DMFC-brenselsceller, dvs. brenselsceller som omformer metanol direkte til str?m gjennom en katalysator. “Eksosen” best?r kun av vann og CO2, og ingen helseskadelige stoffer. Ingen forbrenning og ingen bevegelige deler. I motsetning til f.eks. aggregat, beh?ver den ikke oljeskift, er ikke vanskelig ? starte i kulda, m? ikke ha nye plugger eller luftfilter osv. Den bare starter av seg selv n?r batteriet trenger opplading, og kan st? i flere ?r ?og ha flere tusen timers driftstid- helt uten tilsyn. En liten pumpe og en vifte s?rger for henholdsvis metanol inn og varmluft ut, og disse er helt vedlikeholdsfrie.
Power Controls har egen utviklingsavdeling som designer og monterer spesialversjoner av brenselsceller; komplette systemer for utend?rs bruk, i isolerte aluminiumskabinett. V?r supportavdeling overv?ker dessuten kritiske stasjoner d?gnkontinuerlig via GPRS/internett, og alarmer videresendes til ?nsket mottaker(e) via mail og SMS. Smart Energy Station FC1 har vi godkjent for temperaturer ned mot -35°C. Varianter for enda lavere temperaturer kan leveres.
Samtlige modeller av Smart Energy Station er langtidstestet i kuldekammer hos oss, slik at de passer for norske/polare forhold.
Om Power Controls
Power Controls ble etablert i 1997, og er et ingeni?rfirma som leverer str?mforsynings-produkter til profesjonelle installasjoner. Vi spesialiserer oss p? alternativ energi, og produserer, leverer og monterer komplette, autonome hybridanlegg basert p? sol, vind, aggregat og brenselscelle.

Har du behov for str?m i bil, b?t, hytte, caravan/bobil eller i service-/yrkes-bilen, tar du kontakt med oss. Vi har lang erfaring med ? utstyre kj?ret?y og hytter med alternativ energi og komfort; ogs? 230VAC!
Power Controls AS | Skredderveien 12 | 1537 Moss | tlf:69 700 300

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy