Nye produkter

Skal f? Petrobrás til handle tr?ndersk

Skal f? Petrobrás til handle tr?ndersk
27-08-2012 07:30 NCE Instrumentation NCEI Offshore samler tr?nderske leverand?rer og Petrobrás til workshop i Rio. M?let er ? f? tr?ndersk teknologi p? den brasilianske havbunnen.

NCEI Offshore samler tr?nderske leverand?rer og Petrobrás til workshop i Rio. M?let er ? f? tr?ndersk teknologi p? den brasilianske havbunnen.
– Motivet er rett og slett markedsf?ring og salg. Vi tror at dette skal f?re til flere forretningsm?ter og i neste instans signerte kontrakter, sier leder i NCEI Offshore Gunn Kari Hygen.
NCEI Offshore er i dag det st?rste nettverket av offshorebedrifter i Tr?ndelag, og er en viktig gren av n?ringsklyngen NCE Instrumentation. I det siste ?ret har medlemsmassen vokst, samtidig som aktivitetene har blitt rettet mer direkte mot rammekontrakt?rer og operat?rer. Subsea-workshopen med Petrobrás er en viktig del av den internasjonale satsingen.
Fokus p? subsea-teknologi
Workshopen “Technology for subsea operations in deep waters” skal dreie seg om norsk subsea-teknologi. Mesteparten av reservoarene p? brasiliansk sokkel ligger p? over 1000 meters havdyp og det er teknologisk krevende ? hente opp ressursene.
If?lge direkt?ren ved Innovasjon Norges Brasil-kontor, Helle Moen, er brasilianerne opptatt av norsk subsea-teknologi.
– Vi registrerer at implementeringen av de nasjonale strategiene p? feltet har tatt lengre tid enn hva som var tenkt. Noe av ?rsaken var nok for store forventninger til egen teknologiutvikling og derfor har blant annet norske l?sninger p? subsea-teknologi blitt etterspurt. Det finnes allerede 140 norske bedrifter i Rio, sier Moen.
Bedriftene som skal presentere l?sningene sine er Roxar, Marine Cybernetics, Force Technology, Star Information System og Teekay Productions. I tillegg skal professor dr. Asgeir S?rensen fra NTNU Applied Underwater Robotics Laboratory holde et foredrag sammen med professor dr. Décio Crisol Donha fra Universitetet i S?o Paulo.
– Et eventyr
Brasil produserer i dag rundt 2 millioner oljeekvivalenter om dagen, noe som tilsvarer den samlede norske produksjonen. Planen er ? ?ke denne produksjonen til rundt 4,2 millioner innen 2020. For ? n? dette m?let skal Petrobras investere rundt 1400 milliarder kroner de neste fem ?rene, alts? n?rmere 280 milliarder kroner i ?ret.
– Dette er rett og slett et eventyr. Norske leverand?rer har allerede en fot innenfor d?ra, og n? m? vi styrke momentet og gjennomslagskraften. Det er enorme kontrakter som skal ut og vi vil ha dem hit, sier en spent prosjektleder.
Workshopen arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. Bedrifter som ?nsker ? v?re med kan melde seg p? hjemmesiden til NCEI.no. Og alle interesserte bedrifter inviteres med i delagasjonen og f?r delta p? m?tene.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Gunn Kari Hygen,
NCEI Offshore og prosjektleder
93 04 32 12/[email protected]
Thor Richard Isaksen
Kommunikasjonsansvarlig, NCEI
90 82 37 79/[email protected]
Torbj?rn Akersveen
Leder, NCE Instrumentation
911 70 381/[email protected]

A to już wiesz?  Samler subsea-milj?et i Trondheim

Bilde: Odfjell Drilling er av de norske selskapene som har etablert seg i Brasil og har f?tt kontrakt med Petrobras. Photo: Odfjell Drilling
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy