Entrepren?rskap

– Sensortr?bbel p?f?rer norsk industri store kostnader

18-12-2013 12:22 NCE Instrumentation P? visse omr?der ligger forbrukerteknologien langt foran produksjonindustrien, blant annet p? bruk av intelligente sensornettverk og informasjonssystemer. Dette p?f?rer dem un?dvendige kostnader og h?yere responstid ved kritiske feil, hevder ekspert Dag Sjong.

P? visse omr?der ligger forbrukerteknologien langt foran produksjonindustrien, blant annet p? bruk av intelligente sensornettverk og informasjonssystemer. Dette p?f?rer dem un?dvendige utgifter og h?yere responstid ved kritiske feil.

Dette vil Dag Sjong gj?re noe med.
– Jeg fikk akkurat en beskjed p? armb?ndsuret min om at str?mmen p? hytta er borte. Hytta forstod selv at jeg satt p? et nettverk p? NTNU og at jeg hadde behov for ? vite dette.
Sjong holder opp armb?ndsuret sitt.
– Slike tjenester er helt vanlig i forbrukerprodukter som mobiltelefoner, klokker og andre digitale duppeditter, men for industrien er dette fortsatt langt frem. Der jobbes det fortsatt med uintelligente sensornettverk som krever systemoperat?rer til tolke og kanalisere informasjon til rett bruker.
Nylig startet Sjong og NCEI et prosjekt for ? overf?re mer av denne teknologien til industrien gjennom utviklingen av s?kalte intelligente sensornettverk.
Intelligent sensornettverk?
Industrien omgir seg med en ?kende mengde datamaskiner og sensorer som m?ler blant annet trykk, temperatur og gassblandinger. Informasjon samles og leveres til en systemoperat?r som vurderer informasjon og velger en handlingsrute.
Men etterhvert som antallet sensorer og mengden informasjon ?ker skjer det oftere feil. Ansvaret til systemoperat?rene blir tyngre som f?rer til at n?dvendige respons, eksempelvis knyttet til sikkerhetskritiske faktorer, kan ta for lang tid.
N? ?nsker prosjektgruppen ? bytte ut de gamle sensorene med selverkjennende intelligente sensornettverk som selv kan l?se opp informasjonsfloker og finne ut hvilken informasjon som trengs hvor helt p? egen h?nd.
I praksis betyr dette at en sensor kan aktivere en annen sensor for ? hente inn n?dvendig informasjon og raskt overlevere informasjonen til riktig systemoperat?r eller enda bedre – direkte til bruker ? som kan v?re en annen datamaskin eller et p?dragsorgan.
Industrien henger etter
Resten av samfunnet fungerer nemlig s?nn allerede.
– Hytta visste at Dag trenger ? vite at str?mmen har g?tt. Det er nyttig. Det jeg ikke trenger er konstante oversikt over spenningsniv?et p? str?mnettet hytte er koblet p?. Denne utviklingen har skjedd og n? m? vi koble p? industrien, sier Dag Sjong engasjert.
Prosjektgruppen jobber med ? opplyse industrien om disse utfordringene og f? dem med i prosjektarbeidet.
– N?r generell industri utvikler ting tar det veldig lang tid. Vi skriv i bladet Norsk Industri om bruken av app for industrien for mange ?r siden. De skj?nte ikke at folk i industrien skulle g? rundt med h?ndholdte terminaler og laste ned informasjon ved behov, sier Sjong og ler.
– Det kan ikke v?re slik at n?r du g?r inn i industrien g?r du ut av den moderne verden. Dette fors?ker vi n? ? gj?re noe med.
Viktig for sikkerheten offshore
Offshore er et av industriomr?dene som trenger intelligente nettverk.
– I offshore har du ikke sensorer som varsler. Hansen er ute p? vindturbinen og n? g?r temperaturen opp. Kan det v?re brann? Da trenger Hansen ? f? info direkte fra systemet slik at han ikke blir skadet.
Men hva om sensoren tar feil, sp?r Sjong retorisk.
– Hvis Hansen m? avbryte operasjonen p? grunn av en feilm?ling eller en ?delagt sensor vil det koste selskapet mye penger.
I dag kan sensornettverkene selv identifisere ?delagte sensorer og slik unng? falsk alarm og un?dvendig nedetid.
– Eksempelvis kan nettverket selv fortelle at n? 27 grader p? dekk og rolige vindforhold. I tillegg har vi en syk sensor som m? erstattes.
Sjong forteller at rundt 90% av nedetiden p? Statoils offshoreanlegg skyldes falske alarmer og det er denne typen problemstillinger som blir viktig for det nye prosjektet.
Stort prosjekt i opprulling
I forrige uke ble det avholdt en workshop for ? sondere interessen blant brukere, industribedrifter og forskningsmilj?er for ? jobbe med dette feltet. P? sikt ?nsker prosjektleder Amund Skavhaug ? lage et konsortium av virksomheter til ? ta prosjektet videre.
– Vi ?nsker ? launche et st?rre prosjekt p? minimum 12 – 15 millioner kroner med de sentrale brukerne og leverand?rene. Slik kan vi og NCEI bidra til ? trygge norske arbeidsplasser i fremtiden med moderne l?sninger.
Med st?tte fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge har Skavhaug og NCEI nettopp avsluttet et forprosjekt for ? berede grunnen for et st?rre initiativ.
Prosjektet identifiserte i f?lge Skavhaug mange interessante problemstillinger, men viktigst var trolig oppdagelsen at veldig mye er ugjort p? dette feltet.
– Vi s? blant annet at vanlig forbrukerteknologi vil kunne ha stor verdi i industrielle applikasjoner. Det er et viktig resultatet som gir oss et sterkt signal om ? ta dette videre til neste fase.
Fortsatt muligheter ? bli med
I prosjektet skal Sjong og Skavhaug gjennom selskapet Norsk Automatisering samarbeide med SINTEF og NTNU, og Trollhetta som spesialiserer seg i kunstig intelligens.
– Workshopen bekreftet v?re antagelser, at interessen og relevansen er h?y. Men vi ?nsker flere deltakere som kan bidra inn i prosjektet med kompetanse og behov. Slik kan vi tilrettelegge prosjektet for deres markedsomr?der og ?ke relevansen ytterligere, avslutter Skavhaug.
Er du interessert i ? bli med i prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Amund Skavhaug p? epost [email protected]

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy