Entrepren?rskap

Semantix rekrutterer Vendor Manager fra CLS Communication

Semantix rekrutterer Vendor Manager fra CLS Communication
28-01-2014 08:42 Semantix Elin Ward blir konsernomspennende sjef for Vendor Management innenfor Semantix' oversettingsvirksomhet. I sin forrige stilling ledet Elin det globale Vendor Management-arbeidet hos CLS Communication.

Elin Ward blir konsernomspennende sjef for Vendor Management innenfor Semantix’ oversettingsvirksomhet. I sin forrige stilling ledet Elin det globale Vendor Management-arbeidet hos CLS Communication.
? Som Vendor Manager vil Elin ha en n?kkelrolle i samarbeidet med v?re verdifulle leverand?rer over hele verden. Elin har b?de den profesjonelle bakgrunnen og de personlige egenskapene som kreves for ? fortsette ? utvikle Semantix’ virksomhet ut fra de behovene som finnes p? markedet, sier Anna Kristell, tjenesteomr?desjef for Semantix Oversetting.
Semantix’ virksomhet vokser kraftig, og selskapet har de siste ?rene kj?pt opp selskaper i b?de Sverige, Norge og Finland og vunnet mange store kontrakter.
? Jeg ser frem til ? komme igang i min nye rolle og er overbevist om at min erfaring innenfor personalarbeid og innenfor bransjen vil kunne bidra til en fortsatt utvikling av Semantix. I valget av arbeidsgiver er det viktig for meg at organisasjonen er profesjonell i alle situasjoner ? kunder, medarbeidere og leverand?rer er alle like verdifulle, sier Elin Ward.
Semantix er Nordens st?rste spr?kbedrift med tjenester innenfor oversetting, skriving, spr?koppl?ring og tolking. Selskapet har et nettverk av 7 000 oversettere, tolker og spr?kkonsulenter og tilbyr spr?ktjenester p? alle spr?k. Semantix har seks kontorer i Sverige, to i Norge og fire i Finland.

A to już wiesz?  TCS ranked #1 manufacturing industry IT service provider in Europe

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy