Entrepren?rskap

Roboter skal kartlegge havbunnen

Roboter skal kartlegge havbunnen
Samarbeid mellom Maritime Robotics og Norbit har v?rt en suksess, og NCEI-prosjektet forventes ? ha et produkt klart for markedet i l?pet av 2015.
Havbunnskartlegging er viktig for flere enn sj?farende som vil unng? ? g? p? grunn. Kjennskap til dybden og til formen p? havbunnen kan utnyttes for ? oppn? fordeler ved operasjoner under vann. I tillegg gir den informasjon om vekstforhold for planter og sj?dyr, og om geologiske forhold.
Havbunnskartlegging utf?res i dag ved hjelp av ekkolodd eller sonarer montert p? konvensjonelle b?ter som i sakte fart kj?rer i et s?kalt ?gressklipperm?nster? over de omr?der som skal kartlegges. Metoden krever st?rre b?ter med mannskap og en solid dose t?lmodighet.
Teknologisamarbeid
Robotfart?yutvikler Maritime Robotics (MR) og sensorprodusent Norbit mente at dette kunne gj?res mer effektivt med robotfarkoster, og valgte ? utvikle en ny l?sning sammen. MR hadde allerede et konsept for multifunksjonelle ubemannede overflatefarkoster, og Norbits undervannssensor var en perfekt match i b?de st?rrelse og kapasitet.
Norbits nye sensor er en nyskapende multistr?lesonar som skiller seg fra andre ved ? v?re liten og kompakt. I tillegg er sensoren sv?rt selvdreven og trenger ikke manuell justering og oppf?lging av bruker underveis. Og gode egenskaper til tross, prisen er ogs? overkommelig.
Montert i farkosten vil sensoren kunne styres av MRs patenterte system for formasjonskontrollerte sensorb?rere. Dette systemet muliggj?r at flere farkoster kan opptre samtidig og redusere tiden det tar ? kartlegge et gitt omr?de. Faktisk kan man mangedoble innsamlet datamengde per tidsenhet. Og helt uten ? bli v?t p? beina.
Markedsklart i 2015
Den st?rste utfordringen i prosjektet var ? teste om det lot seg gj?re ? unders?ke havbunnen med s? sm? fart?y. MRs b?t er under 6 meter lang og veier 1700 kg. Det kunne gj?re den f?lsom for vind- og b?lgeforhold under datainnsamlingen.
Men testresultatene var s? overbevisende at selskapene h?per ? ha et produkt i markedet i l?pet av 2015. De er n? tenkeboksen for ? finne ut hvordan utviklingsl?pet fremover skal gjennomf?res og finansieres.

Det b?r ogs? nevnes at konseptet fikk sv?rt god mottakelse under bransjemessen Oceanology International i London.
(Bilde: Maritime Robotics)

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #India   #Lagkaptein Markku Karjalainen   #TCS