Nye produkter

RAC Holding kj?per dekk- og felgselskapet Dekk1 fra Borea Opportunity

RAC Holding AS, som eier rettighetene til drift av Avis og Budget Bilutleie i Skandinavia og Island har inng?tt en avtale med Borea Opportunity om kj?p av faghandelskjeden Dekk 1.
– Vi er meget forn?yd med at vi har f?tt til avtalen om kj?p av Dekk1 og ?nsker med oppkj?pet ? realisere industrielle synergier gjennom ? kombinere dagens dekksentre med bilutleievirksomhet. I tillegg vil v?re franchisetagere kunne tilby et attraktivt dekk- og felgkonsept, sier Dag Andre Johansen, konsernsjef og deleier av RAC Holding AS.
Det finnes i dag 215 utleiekontorer i Norge for Avis og Budget, samt 42 Dekk1-butikker fordelt p? 27 eide og 15 partnerbutikker. Med Avis og Budget sitt landsomfattende nettverk forventes Dekk 1-kjeden i 2015 ? best? av over 100 dekk-senter, mange kombinert med bilutleievirksomhet. Noen vil v?re dekkbutikker og verksted, mens mange ogs? vil drifte dekkhotell.
Bedre tilbud og lavere kostnader
– Dette betyr bedre tilbud til kunder samt mindre driftskostnader for det enkelte senter. Vi har allerede butikkene, verkstedsfasilitetene samt motiverte medarbeidere, s? terskelen for felles etablering er lav. Ettersp?rselen etter dekkhotell har samtidig eksplodert de siste ?rene i et marked som ettersp?r den tryggheten en fagmann gir i forhold til vurdering av dekkenes slitasje og felgenes tilstand. ? sette bort jobben til fagfolk med det riktige verkt?y er en service og trygghet flere og flere ?nsker, sier Johansen.
Dekk1 som har v?rt eiet av Borea Opportunity siden 2008 har i perioden utviklet seg til ? bli Norges st?rste uavhengige dekkforhandler med n?rmere 20 % markedsandel.
– Dekk1 har de siste ?rene slitt med l?nnsomheten og har v?rt gjennom en omfattende restrukturering for ? skape en optimal plattform ? bygge videre p?. Jeg tror ogs? at vi gjennom v?re nye eiere vil bli tilf?rt mange nye muligheter som gleder b?de bilutleie- og Dekk1 kunder i fremtiden. Fokus vil v?re ? gi b?de eksisterende og nye kunder bedre service og bedre tilbud, gjerne p?virket av den ?We Try Harder – kultur? v?re nye eiere representere, sier Eivind B?e som er administrerende direkt?r i Dekk1-kjeden.
Ekspansjon og flere oppkj?p
– RAC ?nsker ? styrke satsingen for ? ta en st?rre del av verdikjeden relatert til bilbransjen spesielt p? salg og distribusjon av slitedeler til bil i tillegg til bilutleie. Vi forventer i tiden fremover ? gj?re flere oppkj?p som gir flere industrielle muligheter som vil styrke RAC sin virksomhet gjennom Avis, Budget og Dekk1 sin posisjon i markedet, sier Johansen.
– RAC har omfattende bilutleievirksomhet med et landsdekkende nettverk i Sverige, Danmark og Island. Etter implementeringen i Norge vil det v?re naturlig ? se p? mulighetene for tilsvarende strategi for disse landene, sier Johansen.
Gjennomf?ring av avtalen forutsetter godkjenning fra konkurransetilsynet og vil v?re avklart etter p?ske.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Dag André Johansen, CEO RAC Holding AS, tlf 905 90 000, [email protected]
Eivind B?e, Administrerende Direkt?r Dekk1 Holding AS, tlf 909 98 150
Harald Troye, Partner Borea Opportunity Management, tlf 900 24 397

Fakta
RAC Holding AS
Eier og drifter Avis & Budget
Bilutleie i Danmark, Norge, Sverige og Island. Markedsleder i Norge og 2. plass i Sverige,
Danmark og Island 500 utleiekontorer fordelt p? 4 nordiske land. Etablert i 1967 i Norge.
www.avis.no / www.budget.no
Fakta
Borea Opportunity
Ledende norsk private equity selskap fokusert p? det norske SMB markedet, spesielt langs norskekysten. Hovedkontor i Bergen med filialkontor i Oslo. Forvalter fond p? 1,1 mrd, med
fire investeringer i tillegg til Worskhop; Software Innovation, Ocea, Sharecat Solution og Dekk1-kjeden.
Fakta
Dekk1
Norges st?rste uavhengige dekk og felg kjede. Resultat av fusjon av tre selskaper i 2011. Representert med 27 egeneide butikker og 15 partnerbutikker i Norge.
www.dekk1.no

Om Avis
Avis Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapet RAC Holding AS. Totalt har
virksomheten en fl?te p? ca. 15 000 biler, der ca. 8 000 biler er fordelt p? egeneide utleiekontorer, og
ca. 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regions dekkende nettverk av franchisekontorer.
Totalt st?r utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning p? NOK
1,4 milliarder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fahrenheit Celsius   #Med Tyl   #TS   #Via Tyl