Entrepren?rskap

Posten Norge samler post og avisdistribusjon i Sverige

Posten Norge g?r sammen med de svenske avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter om felles post og avisdistribusjon i Stockholm.

Det er Bring Citymail, som eies av Posten Norge, og de svenske avisenes distribusjonsvirksomhet, Pressens Morgontjänsts (Premo), som etablerer et felles selskap. Selskapet skal dele ut morgenaviser, brev, sm?pakker og reklameaviser i Stor-Stockholm. I praksis er dette en fusjon av Premo og Bring Citymails virksomhet i Stockholms-omr?det.
? Dette er strategisk riktig og styrker v?r posisjon i en av Nordens mest folkerike og raskt voksende regioner, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.
Posten Norge har gjennom Bring Citymail drevet postdistribusjon i det svenske markedet i mer enn ti ?r. M?let med post- og avissamarbeidet er ? ta ut stordriftsfordeler og utnytte kapasiteten i distribusjonsnettet ved ? inkludere flere tjenester.
? De to selskapene som sl?r seg sammen utfyller hverandre godt og kan utvikle nye tjenester for eksempel innenfor distribusjon av netthandelsvarer. Vi f?r synergier ved ? utnytte felles distribusjon, systemer, biler og bygninger, sier Mejdell.
Det er administrerende direkt?r Patrick Östberg i Bring Citymail som skal lede det nye selskapet, som etter planen skal starte opp i f?rste halv?r 2014. Bring Citymails virksomhet i ?vrige deler av Sverige drives videre som f?r.
Fakta:
Bring Citymail er eid av Posten Norge og driver med distribusjon av post og pakker i postkassen i Sverige. Selskapet hjelper bedrifter ? kommunisere og bygge relasjoner med sine kunder via postkassen p? en effektiv m?te. Bring Citymail omsetter for 800 millioner svenske kroner og har rundt 1500 medarbeidere. Selskapet n?r mer enn 2,5 millioner postkasser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen og Gotland. Det er 54 prosent av Sveriges husstander og selskaper.
Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy