tjenester

P?BELPROSJEKTET: Vil gj?re ranere til bidragsytende p?bler!

22-11-2013 07:00 Kronprinsparets Fond Fra starten av september og fram til i dag har det blitt anmeldt over 280 personran i Oslo. Etter et ekstraordin?rt m?te i Politir?det i g?r presenterte politimester Hans Sverre Sj?vold og byr?dsleder Stian Berger R?sland en rekke tiltak for ? f? bukt med ransb?lgen. P?belprosjektet vil gjerne inn p? listen, og kan tilby et eget p?belprogram for ranere - med oppstart allerede ?i morgen?.

PRESSEMELDING FRA P?BELPROSJEKTET
Fra starten av september og fram til i dag har det blitt anmeldt over 280 personran i Oslo. Etter et ekstraordin?rt m?te i Politir?det i g?r presenterte politimester Hans Sverre Sj?vold og byr?dsleder Stian Berger R?sland en rekke tiltak for ? f? bukt med ransb?lgen. P?belprosjektet vil gjerne inn p? listen, og kan tilby et eget p?belprogram for ranere – med oppstart allerede ?i morgen?.
– Ja, vi i P?belprosjektet ?nsker ? hjelpe ?ranerne? i Oslo. Vi kan og vil kurse ungdommen i Oslo slik at de kommer seg i jobb eller skole framfor ? beg? ran og gj?re byen utrygg. Vi har mulighet til ? skreddersy kurs i l?pet av f? dager med bakgrunn i de andre p?belprogrammene vi allerede har, og f? ungdom tilbake i skole eller jobb. Gi oss muligheten, sier sjefsp?bel Eddi Eidsv?g.
Ranere m? f? nye muligheter
P?belprosjektet hjelper ungdommer utenfor skole og arbeid til ? komme ut i jobb eller i gang med videreutdanning. I prosjektet er ikke p?bel et skjellsord, men uttrykk for en verdifull ressurs. Eidsv?g mener et eget seksukersprogram, med p?f?lgende 16-ukers hospitering og oppf?lging fra p?belveiledere kan gj?re hele forskjellene for flere av ranerne.
– Vi vil motivere og l?re den enkelte ? ta i bruk sine egne ressurser. Dette er n?kkelen til utdanning, jobb og konstruktiv deltakelse i samfunnet. Vi gj?r dette p? en m?te og i et spr?k som de unge forst?r og respekterer. Det ? bli sett, f? muligheten, og gode voksne ? snakke med og f? veiledning av, gir gode resultater, sier Eidsv?g.
?Sinte, unge menn?
Politiet har satt inn en egen ransgruppe som skal f? bukt med ransb?lgen i Oslo. Denne gruppen har oversikt over mange av ranerne, og enkelte ranere har ogs? meldeplikt til politiet. I tillegg kan NAV og Barnevernet sitte p? oversikt over hvilke ungdommer som kunne dra nytte av et p?beltilbud.
– Jeg har tidligere brukt begrepet ?sinte unge menn som tar igjen?, og jeg tror flere instanser har god oversikt over hvilke ungdommer som burde delta i et slikt program. Resultatene skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og sterkt engasjerte medarbeidere i samarbeid med bedrifter og offentlige instanser som forst?r utfordringen og ?nsker l?sninger, avslutter Eidsv?g.
Samfunns?konomisk effekt
VISTA ANALYSE sin konklusjon om P?belprosjektet i analysen ?2013/09 Samfunns?konomiske effekter av investeringer i sosialt entrepren?rskap?: ?P?belprosjektets innsats for deltagerne i 2012, der kostnader til videre oppf?lging er inkludert, er beregnet til ? gi en n?verdi som ligger mellom 1 og 2,1 mrd kroner. Usikkerheten er knyttet til den langsiktige effekten av tiltakene og hvilket livsl?p deltagerne hadde hatt uten p?belprosjektet. Vi finner uansett at P?belprosjektet er samfunns?konomisk l?nnsomt?, ref. http://www.pobelprosjektet.no/_files/files/effekteraventre.pdf.pdf. Analysen er laget p? oppdrag fra FERD Sosiale Entrepren?rer.

Per i dag er P?belprosjektet p? f?lgende steder: Elverum, Kongsvinger, Oslo, Lier, Drangedal, Krager?, Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkeland, S?gne, og Rogaland, Stavanger.

For ytterligere informasjon:
Eddi Eidsv?g, gründer og sjefsp?bel, tlf. 915 91 697.

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy