Bedrifter

P?BELPROSJEKTET: Oppdaterte tall per 01.09.14

05-10-2014 13:00 Kronprinsparets Fond Hittil i ?r har P?belprosjektet hatt 344 ungdommer i sine programmer. Prosjektet har hatt flere enn 1.600 ungdommer i sine programmer siste seks ?r. Over halvparten av de ungdommene som har deltatt i P?belprogrammet er i fast jobb, og over 20 prosent fullf?rer videreg?ende skole og h?yere utdanning.

Hittil i ?r har P?belprosjektet hatt 344 ungdommer i sine programmer. Prosjektet har hatt flere enn 1.600 ungdommer i sine programmer siste seks ?r. Over halvparten av de ungdommene som har deltatt i P?belprogrammet er i fast jobb, og over 20 prosent fullf?rer videreg?ende skole og h?yere utdanning. Ungdommene sto utenfor skole- og arbeidsliv da de kom inn i P?belprosjektet.
P?belprosjektet har som m?l ? f? unge mennesker ut i jobb eller skole. ?tte fylkeskommuner tilbyr ungdom i sine regioner programmet – og m?let til P?belprosjektet er ? tilby programmet over hele landet.

Oppdaterte tall per 1.september 2014:
344 inn i P?belprosjektet (2014), hvorav
26 sluttet = 7,55 %
318 i oppf?lging = 92,45 %

Av de 318 i oppf?lging:
163 i fast jobb = 51,25 %
70 i skole eller jobb (ikke fast stilling) = 22,01 %
85 p? kurs eller hospitering = 26,74 %

Totalt i P?belprosjektet fra mai 2008 til og med august 2014:
1.609 inn i P?belprosjektet, hvorav
105 sluttet = 6,53 %
1.504 i oppf?lging = 93,47 %

Av de 1.504 i oppf?lging:
779 i fast jobb = 51,79 %
341 i skole eller l?re = 22,67 %
384 p? kurs eller i hospitering = 25,54 %

For ytterligere informasjon eller ?nske om intervju:
Eddi Eidsv?g, tlf. 91591697, [email protected]

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe. 22158620

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy