Entrepren?rskap

P?belprosjektet inng?r ny rammeavtale med NAV Aust-Agder

PRESSEMELDING FRA P?BELPROSJEKTET

NAV Aust-Agder og P?belprosjektet har signert en ny rammeavtale p? ett ?r med opsjon p? ett pluss ett ?r til om kurs for arbeidss?kere fra NAV Lillesand og NAV Birkenes. M?let er selvsagt full jobb, til tross for et begrenset arbeidsmarked lokalt.
– Vi er glade for tilliten NAV Aust-Agder viser oss nok en gang, og gleder oss til ? bidra til at flere ungdommer som av ulik ?rsak st?r utenfor skole- og arbeidsliv skal f? en ?ny start? og komme seg i jobb, sier p?belideolog Eddi Eidsv?g.
Kurset g?r over fem uker med gruppeundervisning for mellom 10 og 13 deltakere, og p?f?lgende 13 til 20 ukers praksis p? vei til jobb med oppf?lging fra p?belveiledere. P?belprosjektet har hatt tilsvarende leveranse i tre ?r med gode resultater, til tross for at Lillesand kun har 10.000 innbyggere, og dermed et noe begrenset arbeidsmarked.
– Lillesand er jo et lite sted, med noe begrenset jobbmulighet. Da blir mobilitet stikkordet n?r enkelte skal lykkes i ? f? dr?mmejobben. Ett eksempel er en av p?blene fra siste kurs i Lillesand som ?nsket seg til oljebransjen. Han tok skrittet og flyttet til Stavanger, og har n? i fast jobb i GE Oil & Gas. Det er en stor glede for oss ? levere flere slike suksesshistorier, og f? v?re med p? ? skape et bedre samfunn hvor p?blene er p? vei i jobb, sier Eddi.

Om P?belprosjektet
P?belprosjektet har som m?l ? f? unge mennesker som av en eller annen grunn st?r utenfor det etablerte skolesystem og arbeidsliv ut i jobb eller videreutdannelse. P?belprosjektet motiverer og l?rer den enkelte til ? ta i bruk sine egne ressurser, som man mener er n?kkelen til jobb, utdannelse og konstruktiv deltagelse i samfunnet.
Dette gj?res p? en m?te og i et spr?k den unge forst?r og respekterer. Resultatene skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og sterkt engasjerte medarbeidere i samarbeid med bedrifter og offentlige instanser som forst?r problemene og ?nsker l?sninger.
P?belen l?rer ? bruke sine egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Mange p?bler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har – som er attraktive for samfunn og n?ringsliv. I P?belprosjektet l?rer de dette. De l?rer ? bruke egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Slagordet til P?belprosjektet er ?Eg e? go? nok!?
Per i dag er P?belprosjektet p? f?lgende steder: Elverum, Kongsvinger, Oslo, Lier, Drammen, R?yken, Drangedal, Krager?, Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkeland, S?gne, og Rogaland, Stavanger.
P?belprosjektet AS har i dag samarbeidsavtaler med blant annet FERD SE og Kronprinsparets Fond.

Sp?rsm?l om P?belprosjektet?
Send mail til [email protected] eller ring tlf. 51 51 09 20

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy