Nye produkter

Playbackteater og organisasjonsutvikling i skj?nn forening

Hva har playbackteater og organisasjonsutvikling til felles? Mer enn vi kanskje tror! Fortellinger beriker og fordyper forst?else og utvikling i en organisasjon. Lytting og effektiv kommunikasjon er vesentlig for god samhandling. Hvor kommer vi fra, hva vil vi og hvor er vi p? vei? Amerikanske Tim van Ness kommer til Oslo for ? lede en praktisk og lekfull workshop for organisasjonskonsulenter.

19.-20. april gis muligheten til ? fylle p? med inspirasjon og nye idéer gjennom de metoder og tiln?rmingsm?ter vi finner i playbackteater, der deling og kreativ “speiling” av fortellinger st?r i fokus. Tim Van Ness lar oss f? ta del i hans erfaringer, pr?ve selv samt reflektere over disse metoders relevanse for kreativitet og menneskelig utbytte i organisasjonssammenhenger.

Det er f?rste gang Tim van Ness kommer til Norge. Platander Samspill & Utvikling har arrangert denne workshopen i Stockholm to ganger tidligere (2007 og 2008). Denne gangen arrangeres den i samarbeid med organisasjonskonsulent Jan-Henrik Bj?rnstad, tidligere leder for IML (Institutt for Medskapende Ledelse). Bj?rnstad deltok selv p? den f?rste av de to workshopene i Stockholm. Etter det har han brukt playbackteater i flere sammenhenger, og ser gjerne at flere f?r ?ynene opp for de kreative muligheter som ligger i dette konseptet.
Platander Samspill & Utvikling for deg og din organisasjon!
Vi agerer
Sammen med en gruppe profesjonelle improvisationsskuespillere lytter vi og speiler gruppens eller organisasjonens gleder og utfordringer. We play back your story!
Vi regisserer
Som profesjonelle prosessledere regisserer vi l?rende samtaler, erfaringsdeling, visjonsarbeid, veiledning, coaching, rolletrening og teambuilding.
Vi fasiliterer
Vi kan ta helhetsgrep eller delansvar for ? levendegj?re ditt seminar, din konferense, kurs eller andre events, for st?rre engasjement og delaktighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy