Entrepren?rskap

Philips inng?r samarbeid med Stockholm fylkeskommune og Karolinska Universitetssykehuset for ? m?te fremtidens krav til helse og omsorg

– Nye Karolinska sykehuset i Solna, Sverige, f?r tilgang til toppmoderne bildediagnostisk utstyr i 14 ?r med forutsigbare ?konomiske rammer. – Avtalen omfatter forsknings- og

– Nye Karolinska sykehuset i Solna, Sverige, f?r tilgang til toppmoderne bildediagnostisk utstyr i 14 ?r med forutsigbare ?konomiske rammer.
– Avtalen omfatter forsknings- og innovasjonssamarbeid som bringer sammen forskere fra industri, sykehuset og universitetet.

Solna, Sverige ? Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) kunngjorde i dag at selskapet har inng?tt en samarbeidsavtale med Stockholm Fylkeskommune (Stockholms läns landsting ? SLL) om en felles innsats for innovasjon i helsevesenet. Avtalen omfatter FoU, et innovasjonsprogram og utdanning, samt anskaffelse, installasjon, vedlikehold, oppgradering og utskifting av store deler av det bildediagnostiske utstyret i det nye sykehuset i en periode p? 14 ?r. Kontrakten ble tildelt etter en offentlig europeisk anbudsprosess og inneholder en opsjon om seks ?rs forlengelse. De ?konomiske detaljene i avtalen vil ikke bli lagt frem.
Det nye universitetssykehuset i Solna, som er en del av Stockholmsregionen, er for tiden under bygging og skal etter planen st? ferdig ved utgangen av 2016. Det eksisterende Karolinska Universitetssykehus er et av de fremste akademiske sykehusene i verden, og det nye sykehuset har ambisjoner om ? styrke denne posisjonen ytterligere. Nye Karolinska Universitetssykehus vil ha en tydelig pasientsentrert tiln?rming og utvikle nye metoder som integrerer pasientbehandling, klinisk forskning, og utdanning. Nye Karolinska sykehuset blir et betydelig undervisningssykehus som skal utdanne fremtidens medisinske spesialister og annet helsepersonell.
I tr?d med dette har avtalen et sterkt fokus p? innovasjon og samarbeid. Nye Karolinska Universitetssykehus f?r tilgang til toppmoderne bildediagnostisk utstyr og tilh?rende tjenester, inkludert utstyr fra andre leverand?rer, i en fler?rig periode med forutsigbare ?konomiske rammer. De s?kalte ?Managed Equipment?-tjenestene omfatter anskaffelse, systemintegrasjon og aktuelle oppdateringer, som skal s?rge for at det nye sykehuset f?r den bildefunksjonalitet avdelingene trenger for ? yte best mulig pleie og omsorg. I tillegg vil Philips opprette et forsknings- og innovasjonssenter ved Nye Karolinska Universitetssykehus. Her vil forskere fra hele den medisinske teknologibransjen, sykehus og akademia komme sammen og styrke forbindelsen mellom helsetjenester og klinisk forskning. Dette forventes ? bidra til forskningsresultater som raskere kan overf?res til nye terapier og behandlingsmetoder.
?Med denne innovative avtalen forplikter Philips, Stockholm fylkeskommune og Karolinska Universitetssykehuset seg til ? arbeide sammen og bidra til det h?ye innovasjonstempoet som kreves for ? takle fremtidens helsemessige utfordringer?, sa Karen S?rensen, CEO Philips Nordic. ?For Philips passer denne avtalen perfekt inn i v?r strategi om ? bli et selskap som leverer l?sninger til helsevesenet og samarbeider med kundene for ? transformere helsetjenestene gjennom fler?rige forpliktelser med prestasjonsbaserte inntektsmodeller?.
Det bildediagnostiske utstyret som skaffes, for eksempel innen MRI, CT, ultralyd og intervensjonsr?ntgen, vil eies av Stockholm fylkeskommune og bli brukt overalt i det nye sykehuset innen radiologi, kardiologi, nevrologi, onkologi og pediatri, b?de til pasientbehandling og klinisk forskning.
Nye Karolinska Universitetssykehus vil driftes med begrenset p?virkning p? milj?et. Philips ?nsker ? bidra til dette med et stort utvalg av b?rekraftige bildedannende systemer, som blant annet omfatter MRI-systemer med 20 % lavere energiforbruk enn gjennomsnittet i bransjen.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Rachel Bloom-Baglin
Philips Healthcare
Tel: +1 978 760 9007
E-mail: [email protected]
Om Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velv?reprodukter. Vi ?nsker ? gi kundene v?re en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger p? omr?dene Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 23,3 milliarder euro i 2013 og har om lag 112 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientoverv?king og hjemmebehandling, energieffektive belysningsl?sninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie. Du kan lese siste nytt fra Philips p? www.philips.no/nyheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy