Partnerskap

Pharma samarbeid og innovasjon drives fremover

Styret i DiaGenic har den 11. mai behandlet rapport for 1. kvartal 2011. Rapport og presentasjon f?lger vedlagt. Hovedpunkter i rapporten i er: Samarbeidsprosjektet med

Styret i DiaGenic har den 11. mai behandlet rapport for 1. kvartal 2011. Rapport og presentasjon f?lger vedlagt.

Hovedpunkter i rapporten i er:
Samarbeidsprosjektet med Pfizer om utvikling av MCI og Alzheimer progresjon biomark?rer har en positiv utvikling og forl?per i henhold til studieplan
Diskusjoner med flere ledende farmas?ytiske- og billeddiagnostikkselskaper om samarbeid og bruk av blodbasert tidligdiagnostikk for Alzheimer skrider tilfredsstillende fremover
Inng?tt samarbeid med Ferghana Partners Group for ? st?tte opp om kommersielle transaksjoner med farmas?ytiske og diagnostiske partnere
Pfizer prosjektet skrider fremover i henhold til forventede tidslinjer i kontrakten. Samarbeidsavtalen med Pfizer har som m?l ? identifisere diagnostiske verkt?y som kan hjelpe med utvelgelse av de rette pasientene til kliniske studier for legemiddelutvikling innen Alzheimers feltet. DiaGenic har opparbeidet en unik biobank med blodpr?ver fra egne kliniske studier som brukes i Pfizer prosjektet. Ved utgangen av 1. kvartal hadde DiaGenic fullf?rt to av fire arbeidspakker og utf?rt 50 % av laboratorieanalysene i dette prosjektet. Etter laboratorieanalysene f?lger komplekse bioinformatiske studier som inneb?rer analyse av >200.000 individuelle PCR reaksjoner med p?f?lgende biologisk modellering. Disse resultatene vil v?re en av milep?lene i det kommersielle samarbeidet med Pfizer.
Parallelt med Pfizer studien, har vi aktivt synliggjort v?r kompetanse, v?re kjerneomr?der og diagnostiske tester til ledende farmas?ytiske selskaper som er tungt engasjert i Alzheimer feltet. Tilbakemeldingene p? DiaGenics konsept og verdien som dette vil gi v?re kunder er oppmuntrende. I tillegg er det fremgang i diskusjoner med produsenter av amyloid PET tracere knyttet til mulige forsknings- og utviklingssamarbeid for ? demonstrere diagnostiske sammenlignbarhet.

For ? st?tte forretningsutviklingsaktivitetene innenfor b?de brystkreft og CNS-feltet, har DiaGenic valgt ? samarbeide med Ferghana Partners Group som er er en ledende internasjonal r?dgiver p? seniorniv? til helsesektoren og som har spesialisert seg p? bedriftsr?dgivning p? seniorniv?. Ferghana vil identifisere potensielle lisenstakere av DiaGenic’s teknologi og gi r?d om potensielle kommersielle transaksjoner som f?lge av deres og DiaGenic’s p?g?ende interaksjoner med legemiddel og diagnostikk selskaper.

Driftsinntekter for 1. kvartal 2011 utgjorde TNOK 1.608 sammenlignet med TNOK 0 i tilsvarende periode i 2010. Totalresultatet for 1. kvartal 2011 bel?p seg til MNOK -9,0 sammenlignet med MNOK -11,8 i tilsvarende periode i 2010. Driftskostnader for 1. kvartal 2011 utgjorde MNOK 11,2 mot MNOK 11,9 i 1. kvartal 2010. Selskapets likvider utgjorde 31. mars 2011 MNOK 86,7.
Fremtidsutsikter:
Levere p? ?companion diagnostics? initiativet, med utviklings- og lisensavtaler med farmas?ytiske og billeddiagnostikk selskaper som opererer innen CNS feltet
S?rge for en vellykket leveranse p? Pfizer samarbeidet i 2011
Styrke og strukturere organisasjonen for ? st?tte selskapets farma strategi
For n?rmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjon.
Kontaktperson:
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: 47 95939918
E-mail: [email protected]
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy