Partnerskap

Peter St?hl blir ny adm. dir. i ComAround

09-08-2011 17:00 ComAround Norway AS ComAround f?r n? ny adm. dir. som en naturlig f?lge av at selskapet vokser og samtidig satser p? ?kt internasjonal tilstedev?relse. Peter St?hl har siden 1. januar i ?r v?rt viseadm. dir.

Magnus Holmqvist, som har v?rt adm. dir. i ComAround i mange ?r og en av grunnleggerne, vil fortsatt v?re aktiv i den daglige driften og i styret. Magnus om utskiftningen av adm. dir.:
? Vi som har startet opp virksomheten, er i mange henseender entrepren?rer, og det f?les som et naturlig og godt tidspunkt ? hente inn noen med erfaring fra st?rre og internasjonale selskaper. Vi er n? dr?yt 30 ansatte i ComAround med selskaper i flere land, og vi satser p? en fortsatt sterk vekst.
Peter St?hl kommer fra Pitney Bowes Svenska der han har v?rt Country Manager og n? sist Postal Market Development Director p? Pitney Bowes Nordic. Peter har i lengre tid v?rt en st?ttespiller for ComAround, og vi er sv?rt glade for ? f? ham med i ComArounds ledelse. Som adm. dir. vil Peter fortsette ? arbeide med utviklingen av selskapet i tr?d med de eksisterende forretningsplanene og strategiene for ? styrke kompetansen hva ang?r storselskaper og internasjonale forretninger.
ComAround er i dag etablert i Sverige, Norge og Danmark og fortsetter ? vokse videre i et h?yt tempo. Vi ser virkelig frem til ? f? inn Peter med hans brede erfaring.
Om oss
ComAround er markedsledende p? tjenester for nettbasert selvbetjening. I mer enn tjue ?r har vi utviklet smarte tjenester som gj?r at alle som sitter foran dataskjermen raskt og enkelt kan l?se sine problemer online. Bedrifter i over 130 land reduserer supportkostnadene og yter bedre service ved at de d?gnet rundt, hele ?ret, bruker ComAround Self Service?. Blant v?re kunder finner vi bedrifter som SIDA, Ericsson, Sandvik, Statoil, SEB, Skandia, IKEA samt et hundretall mindre bedrifter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy