Partnerskap

Pagero er n? et godkjent PEPPOL aksesspunkt

27-04-2012 09:58 Pagero - your financial supply chain network Pagero har blitt godkjent som et aksesspunkt i PEPPOL infrastrukturen. Stortinget, ved FAD/DIFI, har p?lagt statlig og offentlig sektor ? kreve e-faktura p? alle offentlige innkj?psavtaler som inng?s etter 1. juli 2012.

Pagero har blitt godkjent som et aksesspunkt i PEPPOL infrastrukturen. Stortinget, ved FAD/DIFI, har p?lagt statlig og offentlig sektor ? kreve e-faktura p? alle offentlige innkj?psavtaler som inng?s etter 1. juli 2012.
Godkjennelsen utvider v?rt tilbud i det norske markedet. PEPPOL er en integrert del av offentlig sektors anskaffelser som igjen styrker Pagero sin posisjon som leverand?r av e-fakturatjenester i det nordiske markedet. Pagero vil tilby alle n?v?rende og fremtidige kunder tilgang til PEPPOL infrastrukturen gjennom Pagero Online.
Hva inneb?rer dette for deg som allerede sender e-fakturaer med Pagero?
Ingen nye avtaler kreves ? du kan fra og med i dag sende e-faktura p? standard formatet (EHF) via den FAD/DIFI anbefalte PEPPOL infrastrukturen
Ingen forandring i tidligere investering ? tjenesten fungerer p? samme m?te som tidligere, uavhengig av hvilken type av Pageros l?sninger dere bruker i dag
Ingen nye format kreves, du sender fremdeles filen i samme format som tidligere. Pagero konverterer og formidler til mottaker
N? vil du automatisk kunne n? enda flere e-mottagere ? foruten det private B2B nettverket har du n? full aksess til den norske stat og offentlige mottagere av e-faktura B2G
Hva inneb?rer dette for deg som har krav om ? begynne ? sende e-faktura etter 1. juli 2012?
Med Pagero kan du sende e-faktura til alle kunder i:
Pagero nett
tilkoblet en akt?r i b2bConnect nettverket
tilkoblet et aksesspunkt
Hva inneb?rer det for deg som har krav om ? motta e-faktura etter 1. juli 2012?
Offentlige mottakere kan bli eksponert gjennom PEPPOL nettverket som en merverdetjeneste.
Med Pagero kan du ta imot e-faktura fra alle leverand?rer i:
Pageros nett
tilkoblet en akt?r i b2bConnect nettverket
tilkoblet et aksesspunkt
Pagero kan enkelt aktivere nye leverand?rer som ikke har en eksisterende e-faktural?sning da vi tilbyr tjenester som er tilpasset bedrifter i alle forskjellige st?rrelser og segmenter. V?re verkt?y inkluderer alt fra en enkel webportal, en virtuell skriver til fullt integrerte l?sninger.

Oversikt over aksesspunkt som er i produksjon eller som jobber med ? bli aksesspunkt i Norge.
Har du enn? ikke valgt aksesspunkt eller meldingssentral?
Kontakt Pagero for mer informasjon og en demo av v?re tjenester p? telefon 85 44 99 70.

Pagero utvikler, markedsf?rer og leverer tjenester for ? kommunisere digitale forretningsmeldinger, som e-fakturaer, e-ordrer og e-betalinger. Alle tjenester leveres i nettskyen via v?rt nettverk Pagero Online. Vi tilbyr skalerbare l?sninger for sm?, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner med lokal eller global tilstedev?relse. V?re kunder har tilgang til Nordens raskest voksende forretningsnettverk for enkel, sikker og kostnadseffektiv kommunikasjon med andre bedrifter, uavhenging av forretningssystem. Vi har kontor i Oslo, G?teborg, Stockholm, Helsingfors og Dublin. Les mer p? www.pagero.no
Les mer p? www.pagero.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy