Entrepren?rskap

Ormen Lange har gitt st?rre ringvirkninger enn forventet

De lokale og regionale ringvirkningene av de fem f?rste drifts?rene av gassfeltet Ormen Lange er h?yere enn forventet. Det viser en ny analyse utf?rt av M?reforskning p? oppdrag for Norske Shell.
Midt-Norge (M?re og Romsdal og Tr?ndelagsfylkene) har levert varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner til Ormen Lange totalt i perioden 2008-2012 hvor 4,2 milliarder var knyttet til leveranser til landanlegget. Totalt utgj?r Midt-Norges andel for denne perioden 15%, mens den var 11,5% i utbyggingsfasen.
Molde-regionen (Aukra, Molde, Fr?na, Eide, Midsund, Sand?y) har levert varer og tjenester til landanlegget for 2,1 milliarder kroner i samme periode.
Midt-Norges andel for leveranser til drift av anlegget er 44%, mens Molde-regionens andel er 29%.
– Selv om resultatet for Molde-regionen prosentvis ligger omtrent p? samme niv? som beskrevet i konsekvensutredningene f?r utbyggingen av Ormen Lange, er pengeverdien i de lokale og regionale leveransene langt h?yere enn det som ble estimert den gang, sier Oddmund Oterhals, daglig leder og forskningsleder ved M?reforskning. -Ormen Lange har betydd mye for kompetansebygging og teknologiutvikling for bedriftene som har v?rt involvert. Analysen synliggj?r at denne type komplekse prosjekter bidrar sterkt til regional n?ringsutvikling, sier Oterhals.
Landanlegget p? Nyhamna har n? om lag 520 ?rsverk og 89% av disse er lokalisert i Midt-Norge. Omregnet til sysselsetting tilsvarer de regionale innkj?pene rundt 1000 ?rsverk i leverand?rn?ringene.
– Det ikke uventet at den tyngste involveringen fra lokalt og regionalt n?ringsliv ligger i den daglige driften av anlegget, sier omr?dedirekt?r Odin Estensen i Shell. ? M?reforsknings analyse viser at regionen har bygd mye relevant kompetanse n?rt Nyhamna, og det er god posisjonering for et anlegg som er ventet ? ha lang levetid, sier Estensen.
Fakta om Ormen Lange:
? Funnet i 1997, satt i drift september 2007
? Norges nest st?rste gassfelt
? Dypeste produksjon i Europa, i vanndyp ned mot 1100 meter.
? Feltet er bygget ut med undervannsinstallasjoner og prosesseringsanlegg p? land p? Nyhamna i Aukra kommune.
? Feltet forsyner opptil 20% av Storbritannias gassbehov
? Partnere: Shell (driftsoperat?r) Petoro, Statoil, DONG og Exxonmobil
Shell har v?rt aktiv i Norge siden 1912. V?re virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstr?m), og raffinering, salg og markedsf?ring av petroleumsprodukter (nedstr?m). V?rt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger. Oppstr?msvirksomheten har ogs? kontorer i Kristiansund og Aukra, mens nedstr?msvirksomheten blir ledet fra Oslo.
V?re virksomheter i Norge
A/S Norske Shell er en betydelig akt?r i Norge, og er det st?rste internasjonale olje- og gasselskapet p? norsk sokkel. Shell er operat?r for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet.

Shell har et nettverk p? om lag 420 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker.
Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt 1.100 personer.
Ansvarlig energi
Ansvarlig drift i samsvar med v?re kjerneverdier ?rlighet, integritet og respekt for mennesker, samt innsats for ? redusere milj?konsekvensene av v?r virksomhet, er avgj?rende for ? m?te den energiutfordringen verden st?r overfor, og sikre v?r suksess p? lang sikt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy