Oppkj?p

Omstilling, nyskaping og innovasjon p? dagsorden i Grenland

01-02-2011 09:22 N?rings- og handelsdepartementet N?rings- og handelsminister Trond Giske bes?ker i dag Her?ya Industripark. Hit har han tatt med seg gruppen av unge tillitsvalgte i prosjekt Norge 2020.

N?rings- og handelsminister Trond Giske bes?ker i dag Her?ya Industripark. Hit har han tatt med seg gruppen av unge tillitsvalgte i prosjekt Norge 2020.
Hva skal vi leve av i fremtiden? Dette er utfordringen som n?rings- og handelsminister Trond Giske har tatt fatt p? gjennom prosjekt Norge 2020. To grupper er satt sammen, en av unge n?ringslivsledere og en av unge tillitsvalgte, for ? diskutere sp?rsm?let og komme med innspill. I dag m?tes tillitsvalgtsgruppen for tredje gang.
Bes?ket i Her?ya Industripark belyser disse temaene: ?Ny teknologi, innovasjon og nyskaping? samt ?Milj?, energi og klima?.
– Utviklingen ved Her?ya Industripark er eksempel p? god omstillingsevne og godt samarbeid om ? l?se utfordringene. I dag er det flere arbeidsplasser p? Her?ya enn i 2002 da Hydros magnesiumfabrikk ble nedlagt. Med sine rundt 90 ulike bedrifter tilbyr parken industrikompetanse i verdensklasse, sier Giske.
Han er sv?rt forn?yd med at det lot seg gj?re ? ta tillitsvalgtsgruppen 2020 med p? omvisning p? Her?ya.
– Utviklingen for norsk n?ringsliv framover er det som ligger til grunn for hele prosjektet Norge 2020. Derfor er det positivt ? kunne se n?rmere p? og l?re av gode eksempler p? bedrifter som lykkes, sier statsr?den.
Spennende innledere
Etter omvisningen skal tillitsvalgtsgruppen tre sammen for ? diskutere dagens temaer. Innledningene blir presentert av Olav Volldal, tidligere sjef i Kongsberg Automotive, Paul Chaffey ved NHO-foreningen Abelia og Marius Gjerseth ved milj?stiftelsen ZERO.
– Gruppen skal blant annet dr?fte ny teknologi, innovasjon og omstilling. Norske bedrifter er konkurransedyktige fordi de har h?y produktivitet, er innovative og omstillingsdyktige, sier Giske.
Han er ogs? tydelig p? at milj?aspektet kommer til ? st? sentralt i teknologiutviklingen fremover.
– Milj? og klima kommer til ? stille nye krav til oss ? b?de til enkeltindivider, bedrifter og myndigheter. For n?ringslivet inneb?rer disse utfordringene ogs? nye muligheter for n?ringsutvikling, for eksempel til ? tilby ny teknologi og nye l?sninger. Jeg ser fram til gode diskusjoner om dette i dag.
Statsr?den avslutter dagen ved ? innlede for Industriclusteret Grenland. Temaet da er ?satsing p? norsk landbasert industri i fremtiden?.
– Investeringer i ny teknologi kombinert med evne og vilje til omstilling vil bli enda viktigere for ? hevde seg i den internasjonale konkurransen i fremtiden, sier Giske.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy