Nye produkter

Oljegigant i Norge for ? diskutere teknologi for ekstreme forhold

To representanter fra oljegiganten Total var nylig i Trondheim for ? diskutere spesialteknologi for de ekstreme forholdene i Arktis. Under workshopen som ble avholdt p? NTNU ble avgj?rende teknologihull identifisert og det settes n? i gang arbeid med ? opprette nye forskningsprosjekter.
I Arktis kan de klimatiske forholdene v?re n?del?se og det er teknologisk krevende ? lage systemer som kan hanskes med sn?, is, vind og ekstrem kulde. Dette var utgangspunktet for workshopen arrangert av NCE Instrumentation.
Problemene i Arktis er mange. Antenner dekkes av is, overv?kningskameraer fryser til og ledninger blir spr? og kan sprekke. I tillegg er mye av olje- og gassaktiviteten langt fra land og befolkede omr?der, noe som krever automatiserte overv?kings- og kontrollsystemer.
M? v?re optimister
Industrialiseringen av Arktis er allerede i gang og det ?pnes n? nye oljefelt i Barentshavet. Men de kritiske utfordringer m? l?ses f?r st?rre installasjoner kan plasseres s? langt nord.
Mike Cochrane fra Total ser likevel lyst p? mulighetene i nordomr?dene.
– Selvsagt er vi optimister, men det gjenst?r mye hardt arbeid f?r vi er i m?l. Det er derfor vi er her. Vi er meget forn?yd med utbyttet av workshopen, og Total er veldig opptatt av problemstillingene knyttet til Arktis, sier Cochrane.
Arrang?ren NCE Instrumentation er glad for at store akt?rer tiltrekkes av norske kompetansemilj?er, men mener teknologibehovet er s? stort at det er naturlig at de sterke milj?ene s?ker sammen.
– Form?let med workshopen er ? bidra til oppbygging av et kompetansemilj? som er i stand til ? bidra med l?sninger p? utfordringene i arktiske milj?er. Da trenger vi industrielle akt?rer av denne st?rrelsen sammen med elitemilj?ene p? instrumenteringsteknologi som finnes her i Tr?ndelag, sier workshopleder dr. ing Ketil B?.
Hastverk
B? mener at det haster med ? etablere forskningsprosjekter innen dette feltet og at denne workshopen er et n?dvendig steg mot ny kunnskap og ekspertise i instrumenteringsteknologi i ekstreme milj?er.
– Arktisk instrumenteringskompetanse vil bli en kritisk ressurs for olje- og gassindustrien i fremtiden. Oljeselskapene har alt begynt utvinning av olje og gass i disse omgivelsene. Derfor haster det med ? bygge opp et kompetansemilj? for denne type operasjoner i krevende klimatiske omgivelser, sier B?.
Han mener ogs? at Norge har de n?dvendige forutsetningene for ? spille en sentral rolle i dette arbeidet internasjonalt.
– Vi kommer ikke fra at vi ligger ganske langt nord og har allerede betydelig erfaring med ekstreme forhold fra de maritime n?ringene. I tillegg har vi b?de sterke fagmilj?er og oljeinteresser i omr?der som gj?r at dette er en forskningsfront vi ikke har r?d ? slippe av syne, sier B?.
Strenge milj?krav
De s?rbare omr?dene i Arktis er ogs? hjem til et rikt dyre- og planteliv, og det er derfor knyttet s?rlige strenge milj?krav til konsesjonene i omr?det. Det st?rste marerittet er oljeforurensning, da det i dag ikke finnes noen effektiv m?te ? rense olje i is. I tillegg er avstandene mellom operasjonsomr?dene og landfasiliteter s? store at responstiden kan bli flere d?gn.
– Dette er en sentral utfordring for alle som tenker p? ? etablere industri i Arktis. Effektive og robuste instrumenter for m?ling, styring og overv?kning av installasjonene vil gj?re operasjonene langt sikrere, og drastisk redusere risikoen for uhell. Og det er nettopp dette vi ?nsker ? f? til, sier B?.
Workshopen har identifisert to klare teknologibehov i arktiske str?k hvor en b?r etablere forskningsprosjekter. Det ene er metoder for ? hindre ising og groing p? linser og glass for ? sikre sikt i forbindelse med automatisk overv?king og kontroll, og det andre er ? utvikle fungerende sensornettverk som kan operere under t?ffe forhold.
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Holmlund   #HMS   #Veidekke Eiendom   #Veidekke Entrepren