Entrepren?rskap

Nytt norsktilpasset modulbasert FDV-system

Graphisoft Norge lanserer norsktilpasset versjon av ArchiFM, den eneste FDV-l?sningen som har sin opprinnelse fra et BIM-program. Med mer enn 12 ?rs internasjonal erfaring og med ?kende bruk av BIM, er ArchiFM en komplett l?sning for FDV og FDVU. Den norskspr?klige versjonen presenteres p? Driftskonferansen 24. september.
ArchiFM inkluderer alle CAFM (Computer-aided facility management) og CMMS (computerized maintenance management system) relaterte funksjoner, og er i s?ml?s integrasjon med ArchiCAD. ArchiFMs kombinasjon av avansert funksjonalitet, kundetilpassede moduler og skreddersydde l?sninger gir en komplett FDV-l?sning for alt fra ordin?re kontorbygg til avanserte produksjonsanlegg.
Hensikten med ArchiFM er ? optimalisere FDV av bygg, anlegg og eiendom, og samtidig bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom hele byggets levetid. M?let er ? oppn? b?rekraftige byggverk ved en kombinasjon av godt inneklima, riktig energibruk og godt bygningsmessig vedlikehold innenfor definerte ?konomiske rammer. Dette krever god samhandling og effektiv kommunikasjon i alle ledd. ArchiFM gir FDV-ansvarlige hurtig tilgang til all tilgjengelig informasjon om bygningsmassen. L?sningen er tilgjengelig i nettskyen (SaaS) og som installasjon p? lokal server samt nettbrett.

GRAPHISOFT Norge representerer en rekke ledende tegne- og visualiseringsverkt?y for byggebransjen og har v?rt i markedet i 20 ?r. Mer enn 50% av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD som sitt BIM-program.
Mer informasjon om v?re produkter og tjenester: www.graphisoft.no / 21 55 58 00 / www.graphisoft.no

30220

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy