Oppkj?p

Nytt fra Nordisk Patentinstitutt

kan s?keren be om at Nordisk Patentinstitutt tar hensyn til resultater fra en tidligere gransking. Granskingsrapporten fra den tidligere gransking m? v?re vedlagt og ang? samme oppfinnelse. Hvis rapporten kan benyttes for ? redusere omfanget av ISA-granskingen under PCT Chapter I

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy