Bedrifter

Nytt eksklusivt milj?fyrt?rn

Porsche Center Oslo er nylig sertifisert Milj?fyrt?rn. Bilforhandleren med de klassiske sportslige bilene tar samfunnsansvar gjennom flere l?nnsomme milj?tiltak.

– Porsche er ikke kjent for ? ha de mest milj?vennlige bilene, men vi vil gj?re v?rt for at driften av bilsenteret skal v?re s? milj?vennlig som mulig.

Administrerende direkt?r Tomm Erik Ingvaldsen er i en fersk informasjonsfilm klar p? at milj?sertifisering b?de skaper engasjement internt og positive bidrag p? bunnlinja.

– Vi har for eksempel gjennom kreativ bruk av lys spart inn b?de energi og f?tt et mer spektakul?rt inntrykk av bilutstillingen p? kvelds- og nattestid. Noen av milj?tiltakene vi har innf?rt har redusert kostnader med hele 35%. Milj?fokus i driften gir kort og god mange vinn vinn situasjoner.

Porsche Center Oslo er medlem i Norges Bilbransjeforbund (NBF) og en av mange bilforhandlere og verksteder som gjennom Milj?fyrt?rn tar et fastere grep om milj?arbeidet. Direkt?r i NBF, Per Ragnar Johansen kommenterer utviklingen p? f?lgende m?te:

– Vi ser at stadig flere av v?re medlemmer f?r ?ynene opp for milj?sertifisering. Dette skyldes at de f?r et godt markedsf?ringsargument, men like viktig er den gode ?konomien i ? bli Milj?fyrt?rn. De som hittil er sertifisert ser betydelige innsparinger p? energiforbruk og renovasjonskostnader. Innsparinger som langt overstiger kostnadene med ? bli sertifisert.

Milj?fyrt?rn er Norges mest brukte sertifikat for ? dokumentere milj?innsats og vise samfunnsansvar. 4500 virksomheter over hele landet er i dag godkjente Milj?fyrt?rn.

Se informasjonsfilm fra Porsche Center Oslo her eller i relatert materialet vedlagt.
Kontaktinformasjon om ?nskelig med for ytterligere kommentarer:
Tomm Erik Ingvaldsen (Porsche Center Oslo , tlf. 22 64 49 11 e-post: [email protected]
Per Ragnar Johansen (Norges Bilbransjef rbund), tlf. 95 75 39 39 epost: [email protected]

Illustrasjonsbilder og video til fri benyttelse:

Milj?fyrt?rn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin milj?innsats og vise samfunnsansvar.
? v?re Milj?fyrt?rn inneb?rer systematisk arbeid med milj?tiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomf?rer tiltak for en mer milj?vennlig drift og godt arbeidsmilj?.
Milj?fyrt?rn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres ?rlige milj?rapporter og hvert tredje ?r blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkj?p.
Vi kaller det ? ta milj?ansvar i praksis!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy