Entrepren?rskap

Nye styremedlemmer i Kronprinsparets Fond

Nye styremedlemmer i Kronprinsparets Fond
06-02-2014 10:00 Kronprinsparets Fond Etter fire ?r med arbeid for ? styrke innsatsen for norsk ungdom, endres n? styresammensettingen i Kronprinsparets Fond. Nye styremedlemmer er forretningskvinnen Marianne Odfjell og den norsk-iranske skribenten og samfunnsdebattanten Mina Adampour.

Etter fire ?r med arbeid for ? styrke innsatsen for norsk ungdom, endres n? styresammensettingen i Kronprinsparets Fond. Nye styremedlemmer er forretningskvinnen Marianne Odfjell og den norsk-iranske skribenten og samfunnsdebattanten Mina Adampour (bilde).
– I forbindelse med Kronprinsparets 10-?rs bryllupsdag 25. august 2011 ble Fondet relansert under nytt navn, med en strategi for ? styrke innsatsen for norsk ungdom gjennom langsiktig samarbeid med utvalgte prosjekter. Vi er glade for ? f? to nye, meget dyktige kvinner i fortsettelsen av dette samfunnsnyttige arbeidet, sier styreleder Eivind Reiten.
To nye kvinner i styret
Marianne Odfjell (f. 1970) har en MBA fra Imperial College, en MSW fra North Carolina og en BA fra Middlebury College. Hun har erfaring som styremedlem i Odfjell Drilling og som Social Worker for RBKC i London. Marianne er bosatt i London.
Mina Adampour (f. 1987) er skribent, debattant og aktivist. Hun har blant annet v?rt med ? bygge opp Ungdom mot rasisme i Norge, og v?rt representant for Norge og FN-sambandet i en rekke nasjonale og internasjonale sammenhenger. Hun har sittet som bydelspolitiker i Oslo, studerer innen medisin og juridiske fag ved Universitetet i Oslo, og jobber som lege i Asker.
Eivind Reiten fortsetter som styreleder
Eivind Reiten (f. 1953) har takket ja til en ny fire?rsperiode som styreleder. Han er n?ringslivsleder og tidligere politiker. Han har v?rt statssekret?r, fiskeriminister og olje- og energiminister (Sp) og styreleder i Telenor og Posten Norge. I perioden 2001-09 var han generaldirekt?r i Norsk Hydro. Han er utdannet sivil?konom og i dag styreleder i Norske Skog.
Styret i Kronprinsparets Fond
Styret i Kronprinsparets Fond best?r dermed av DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit, styreleder Eivind Reiten, eier av Selvaag, Olav Selvaag, internasjonal direkt?r ved Folkehelseinstituttet, Anne Bergh, McKinsey-gründer Odd Christopher Hansen, tidligere daglig leder for Fondet, Ole Edvard Reitan, forretningskvinnen Marianne Odfjell og skribent og samfunnsdebattant Mina Adampour. Solfrid Flateby er daglig leder i Fondet.
Fiskeindustrilederen Rolf Domstein, fagdirekt?r i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Eva Kahn og leder Filantropisk R?dgivning i Formuesforvaltning Ingrid Stange har g?tt ut av styret fra 01.01.14.

A to już wiesz?  Utvidelse av Norges mest gjennomarbeidede pendlerhybler konsept i Oslo-regionen

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy