Oppkj?p

Nye f?retak, 1. kvartal 2010

medan 27 prosent var aksjeselskap. Eitt av ti nye f?retak dette kvartalet var eit norskregistrert utanlandsk f?retak (NUF). Dette inneber ein auke p? 2 prosentpoeng i h?ve til 1. kvartal 2009.

Dei resterande nye f?retaka er fordelte p? andre organisasjonsformer.

Flest innanfor tenesteytande n?ringar

14 prosent av dei nye f?retaka som vart registrerte i l?pet av dei tre f?rste m?nadene i ?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy