Nye produkter

Ny kontrakt til NCE Instrumentation

Innovasjon Norge har bestemt at NCE Instrumentation f?r ny kontrakt og oppfordrer klyngen til ? fortsette ? skape resultater for sine medlemmer.

2012 ble et godt ?r for NCEI. Klyngen vokste til 36 medlemmer, flere nye prosjekter ble etablert og klyngen gjorde offensive fremst?t mot offshoremarkedet i Brasil. I tillegg ble det arrangert femti nettverksm?ter.

Skilte seg ut
Alt dette ble vektlagt n?r klyngen nylig fikk ny kontrakt med programledelsen. Den nye kontrakten strekker seg tre ?r frem i tid og har en verdi p? 17,5 millioner kroner. I forrige periode utl?ste midlene fra Innovasjon Norge mellom 60 – 80 millioner kroner fra n?ringslivet og forskningsr?det.

– NCEI var en av to klynger som virkelig skilte seg ut positivt i ?rets evaluering. Det er tydelig at det foreg?r en spennende utvikling i Trondheim n? og vi ?nsker derfor at klyngen fortsetter med det gode arbeidet, sier programdirekt?r Bj?rn Arne Skogstad fra Innovasjon Norge

De andre klyngene som ble veid og m?lt ved ?rets evaluering var NCE Subsea (Bergen), NCE Maritime (?lesund), NCE Raufoss, NCE Micro & Nanotechnology (Horten) og NCE Systems Engineering (Kongsberg).

Avsluttende kontraktsperiode
Dette er imidlertid den tredje og siste kontraktsperioden for NCEI, men i f?lge klyngesjef Torbj?rn Akersveen betyr ikke dette at klyngen vil opph?re.

– Akkurat det tar jeg med knusende ro. Klyngestatusen fra Innovasjon Norge har en utl?psdato, men dette visste vi p? forh?nd. S? lenge de gode relasjonene mellom elitebedriftene i regionen skaper resultater vil dette samarbeidet utvikle seg naturlig videre, sier han.

Det er ikke uvanlig at klynger og andre statsst?ttede n?ringssamarbeid finner nye finansieringskilder etter at kontraktsperioden utl?per.

– Det foreligger ingen konkrete planer p? n?v?rende tidspunkt, men vi ser p? mulighetene for ? fortsette innenfor rammen av E?S-nettverket. I 2013 vil v?rt fokus uansett v?re ? utvikle klyngesamarbeidet ytterligere og skape effektive m?teplasser for v?re medlemmer.

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Innovasjon Norge   #Kongsberg Lade   #NCEI   #Trondheimsteknologi Kongsberg Maritime