Bedrifter

Ny app skal redusere faren for feilmedisinering

Internasjonal erfaring viser at halvparten av skadene som oppst?r i helsetjenesten sannsynligvis kan unng?s. Slike skader skyldes blant annet feil utregning av antall tabletter som skal brukes.

Helsebiblioteket og Statens legemiddleverk har n? med bistand fra Shortcut utviklet appen ?Legemiddelutregning? for smarttelefoner og nettbrett.
Her f?r man hjelp til ? regne ut medisindoser b?de i form av tabletter, flytende, injeksjon eller infusjon. Man h?per dette skal bli en god hjelp for sykepleiere og annet helsepersonell slik at man redusere omfanget av feildosering av medisin.
?I sykepleieryrket kan en kommafeil v?re fatal. Selv om alle sykepleiere har gjennomg?tt utdannelse og best?tt eksamen i medisinutregning, er det ikke alle som f?ler seg 100% sikre p? egne matematikkferdigheter. Appen skal ikke erstatte menneskene, den skal v?re et nyttig hjelpemiddel som forh?pentligvis vil redusere risikoen for feil i utregning av medisindoser. Sykepleierne er fremdeles personlig ansvarlige for all dosering av legemidler.? ? sier Magne Nylenna,direkt?r for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
For sykepleiere er det spesielt praktisk at appen fungerer uten internettforbindelse. Brukeren kan derfor stole p? at kalkulatoren virker s? lenge telefonen har batteri uavhengig av om man har dekning p? telefonen.
Daglig leder i Shortcut, Kjell J. Isaksen uttaler: ?Jeg er overbevist om at vi kommer til ? se flere og flere leger og sykepleiere benytte smarttelefoner og nettbrett som arbeidsverkt?y i ?rene som kommer. Innen helse sektoren ligger det uendelige muligheter for utvikling av hjelpemiddel-apper. Med de mulighetene som ligger i de mobile enhetene til ? s?ke opp og behandle innhold offline, det v?re seg bilder, tekst, videoer og annen nyttig informasjon, er de perfekte plattformer for oppslagsverk og annen medisinsk litteratur som m? v?re tilgjengelig i alle situasjoner.?.
Appen er n? tilgjengelig for gratis nedlasting i App Store og Google Play.
Shortcut (www.shortcut.no) utvikler s?rdeles brukervennlige apper til alle mobile plattformer. Siden 2008 har vi laget apper i verdensklasse for flere av Norges st?rste selskaper, deriblant Hafslund, Ruter, Securitas, MatPrat, Posten, Statoil og Nordea. Vi har i l?pet av 5 ?r vokst til 14 ansatte som alle brenner for godt interaksjonsdesign og smarte tekniske l?sninger.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy