Nye produkter

Norsk infrastruktur er feildimensjonert for kraftig v?r

19-10-2012 15:56 Sweco Norge AS Mindre enn hver fjerde nordmann opplever at de har tilgang p? tilstrekkelig informasjon om skred og flom, viser en ny unders?kelse. Hydrolog Wolf Marchand i Sweco mener nordmenn og norsk infrastruktur ikke er godt nok forberedt for mer kraftig v?r.

Mindre enn hver fjerde nordmann opplever at de har tilgang p? tilstrekkelig informasjon om skred og flom, viser en ny unders?kelse. Hydrolog Wolf Marchand i Sweco mener nordmenn og norsk infrastruktur ikke er godt nok forberedt for mer kraftig v?r.
Wolf Marchand mener utgangspunktet som brukes for ? dimensjonere infrastruktur som vei og jernbane ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av fremtiden. I dag brukes 200-?rsflommen som et m?l for ? planlegge og det mener hydrologen at vi vil merke f?lgene av.
200-?rsflommen ?ker
– I dag kreves bruk av 200-?rsflommen til ? planlegge infrastruktur som vei og jernbane. Dette utgangspunktet fraviker imidlertid fra Norges vassdrags og energidirektorats beregninger. NVEs prognoser, basert p? klimaprognoser frem til 2050, viser at det forventes en ?kning av 200-?rsflommen i store deler av landet. ?kningen kan v?re opptil 60 prosent spesielt i kystn?re str?k, sier Marchand og varsler konsekvenser, dersom man ikke ta hensyn til denne ?kningen.
Med ?kende nedb?rsmengder mener Marchand at man vil se betydelige svakheter i det man utbedrer og bygger i dag. Myndighetene jobber med implementering av p?slag for ? ta h?yde for klimaendringer, men disse er forel?pig bare anbefalinger og ikke krav.
– Hvis NVEs prognoser inntreffer vil en stor del av infrastrukturen v?re feildimensjonert om bare noen ?r, understreker Marchand.
Konsekvenser for n?rmilj?et
En unders?kelse gjort av YouGov p? oppdrag fra Sweco viser blant annet at hver tredje nordmann ikke har tillit til at norske myndigheter hensyn til utfordringer som ?kte nedb?rsmengder kan f?re til i deres n?rmilj?. Annenhver har sett eller kjenner til flomvarslene som NVE publiserer.
Oppgrader norsk infrastruktur
Administrerende direkt?r i Sweco, Tron Kj?lhamar, mener unders?kelsen sammen med dagens grunnlag for fremtidsbildet viser at vi er for d?rlig forberedt mot de siste ?rs utvikling mot st?rre variasjon i v?ret.
Kj?lhamar mener myndighetene i langt st?rre grad m? prioritere en mer solid utbygging av infrastrukturen og legge til grunn beregninger som tar h?yde for en utvikling i retning av NVEs prognoser.
– Dette er noe som m? prioriteres. Som R?dgivende Ingeni?rers Forening og flere andre akt?rer har p?pekt, har vi i Norge i dag et betraktelig behov for oppgradering. Da er det viktig at vi legger nyere tall til grunn ved dimensjonering for fremtiden, mener Kj?lhamar.
Funn fra skred- og flomunders?kelsen
N?rmere hver fjerde nordmann (24 prosent) vet ikke hvilken grunn deres bosted st?r p?.
Om lag ?tte av ti nordmenn frykter i liten eller sv?rt liten grad at ?kte nedb?rsmengder vil kunne utgj?re skade p? deres eiendom i form av ras eller flom.
Mer enn hver tredje nordmann (34 prosent) f?ler i liten eller sv?rt liten grad at norske myndigheter ivaretar utfordringen i deres n?rmilj? som ?kte nedb?rsmengder kan f?re til.
Mindre enn hver fjerde nordmann (23 prosent) opplever at de i stor eller sv?rt stor grad har tilstrekkelig tilgang p? informasjon om en eventuell ras- eller flomfare i sitt n?rmilj?.
Annenhver nordmann har sett eller kjenner til flomvarsler som NVE publiserer.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av unders?kelses- og analyseinstituttet YouGov. Sp?rsm?lene er stilt til et representativt utvalg p? 1 000 nordmenn via web.
Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige ingeni?r- og milj?faglige tjenester innen planlegging og prosjektering av bygninger, b?rekraftig by- og arealutvikling,energi, industri, infrastruktur, offshore, vann og milj?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy